Ga door naar hoofdcontent
KioskONS 2023 – 10 Noord-Brabant

ONS 2023 – 10 Noord-Brabant

En weer geeft de rechter ons gelijk!

Eerst even terug. Al eerder riep de Centrale Raad van Beroep, onze hoogste bestuursrechter, gemeenten die de regels van de Wet maatschappelijke ondersteuning foutief toepasten tot de orde: als u recht heeft op huishoudelijke hulp mag een gemeente niet volstaan met de indicatie ‘een schoon en leefbaar huis’, maar moet ook schriftelijk vastleggen hoeveel uren daarvoor nodig zijn. Een uitspraak die landelijk voor veel senioren van belang is en hun zekerheid geeft.

Oud bestuursrechter Bert van ’t Laar, lid van onze juridische helpdesk, heeft daar recentelijk een tweede wapenfeit aan toegevoegd. Ik zal het u kort toelichten. Kwetsbare inwoners kunnen met behulp van wat een ‘persoonsgebonden budget’ (pgb) heet, hulp inhuren voor hun naaste. Betaald dus. Makkelijk is dat niet. Op de eerste plaats omdat we dat in Nederland weer ingewikkeld hebben gemaakt met vier verschillende zorgwetten. Op basis van die wetten kunt u kiezen voor zorg en ondersteuning door een professional in natura, of voor een budget waarmee u zelf iemand inhuurt. Bijvoorbeeld iemand die u kent, die kundig is en die u vertrouwt. Tienduizenden Nederlanders maken daar gebruik van!

Tot nu toe mochten gemeenten zelf bepalen welke uurvergoeding ze toekennen voor Wmo-ondersteuning via een pgb door iemand uit het eigen netwerk. Alleen bleek dat steeds meer gemeenten het pgb-tarief voor individuele begeleiding en huishoudelijke hulp aan het uitkleden waren en uitgingen van het minimumloon. Op aangeven van twee cliënten heeft Bert van ‘t Laar deze ontwikkeling, stevig onderbouwd, aangekaart bij de Centrale Raad van Beroep. Deze heeft recent bepaald dat gemeenten verplicht zijn de kwaliteit te waarborgen door ook een reële prijs te betalen uitgaande van de geldende cao. Voor de hulpverleners van deze cliënten gaat daarmee het uurloon behoorlijk omhoog! Een puik resultaat voor deze cliënten, voor Bert van ‘t Laar en natuurlijk voor duizenden senioren in Nederland.

Alleen jammer dat, zoals steeds vaker in Nederland, de rechter er aan te pas moet komen om de burger te helpen en niet de overheid. Maar daar kunt u bij de komende verkiezingen uw stem over laten gelden.

Leo Bisschops, voorzitter

Lees tijdschriftDownload het magazine
Afbeelding voor ONS 2023 – 10 Noord-Brabant