Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenOud genoeg om wijs te kiezen!

Oud genoeg om wijs te kiezen!

Vrijdag 29 september 2023

U hebt de sleutel in handen voor een beter ouderenbeleid. Een beleid dat is afgestemd op de snelgroeiende groep senioren. Uw sleutel is het rode potlood waarmee u op 22 november gaat stemmen.

 class=

Nieuwe verkiezingen, de samenstelling van een nieuw parlement en het aantreden van een nieuw kabinet bieden kansen voor een beter ouderenbeleid in Nederland. Dat is hard nodig. Sla de kranten van de afgelopen weken er maar op na: er dreigt een crisis in de ouderenzorg, hulp­ behoevende ouderen moeten in de toekomst méér gaan betalen voor minder zorg, de woningbouw voor senioren stokt, pensioenen en AOW staan onder druk, net zoals de voorzieningen in buurten waar veel senioren wonen. Daarom is Senioren Netwerk Nederland, waarin senioren­ verenigingen KBO­Brabant, KBO Gelderland, KBO Noord­Holland, KBO Limburg en KBO­Overijssel met elkaar samenwerken, een campagne gestart.

Stiefkindje

Terwijl het aantal senioren snel groeit – in 2040 is naar verwachting een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder – is het ouderenbeleid een stiefkindje in de landelijke politiek. Daar kunnen de vijf miljoen Nederlanders van 50 jaar en ouder op 22 november verandering in brengen. Door bewust te stemmen op een politieke partij die ouderenbeleid goed in het vizier heeft, kan het tij gekeerd worden. Want een goed ouderenbeleid is van belang voor oud én jong!

Met de campagne Oud genoeg om wijs te kiezen! spoort Senioren Netwerk Nederland iedereen aan te gaan stemmen. Het is belangrijker dan ooit dat geen enkele stem verloren gaat! Daarnaast roept het netwerk op om te stemmen op een partij die een goed ouderenbeleid voorstaat. Via een petitie kan iedereen nú al laten weten dat te gaan doen: zijn of haar stem geven aan een politieke partij die oog heeft voor de ouderen van Nederland. U vindt de petitie op pagina 19.

 class=

Armoede

‘Ik kan een heleboel onderwerpen opnoemen die voor de ouderen van nu én voor de ouderen van later van groot belang zijn’, begint Leo Bisschops, voorzitter van KBO­Brabant. ‘Om ze te tellen kom ik zelfs met twee handen nog vingers tekort.Maar laat ik er één thema uithalen: het inkomen van ouderen. De armoede onder een deel van de senioren neemt gestaag toe. Mensen die in de laatste jaren van hun leven niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen, dat is niet alleen zorgwekkend maar ook mensonterend. Waar ik me ook zorgen om maak zijn de pensioenen. Het nieuwe pensioenstelsel stelt mij niet gerust, integendeel! Politieke partijen zullen ervoor moeten zorgen dat de nadelige effecten van het nieuwe stelsel worden bestreden en gecorrigeerd. Net zoals zij ervoor moeten zorgen dat leeftijds­ discriminatie op de arbeidsmarkt wordt aangepakt. Geen baan kunnen vinden vanwege het aantal jaren op de teller, het komt helaas nog steeds voor. Zelfs in deze tijd van personeelskrapte.’

Zorg

Herman Pieper, voorzitter van KBO­ Overijssel, breekt een lans voor de mensen die ín de zorg werken. ‘Op hen drijft de zorg, we kunnen niet zonder deze zorg­ medewerkers. De laatste jaren is de nadruk echter steeds meer komen te liggen op mensen die áán de zorg werken. Aan de zijlijn dus, als een soort satellieten in ons zorgsysteem. Dat is uit de hand gelopen. De focus moet weer terug naar de mensen die met hun voeten in de klei staan. Minder administratie, regels en managementdruk, meer tijd voor zorg en welzijn van cliënten, daar draait het om. Zorg moet weer écht zorg worden!’

Wonen

‘Een steeds groter wordende groep senioren zit vast in hun woning’, constateert Marcel Ballas, voorzitter van KBO Limburg. ‘Ze willen graag verhuizen naar een fijne, kleinere woning, maar ze kunnen niet. Simpelweg omdat er geen aanbod is of omdat ze veel meer moeten betalen voor een veel kleinere woning. Dus blijven ze in hun te grote huis wonen, met het gevolg dat ook de doorstroming op de woning­ markt stokt. Iedereen – jong en oud – is erbij gebaat als er snel veel meer passende woningen voor senioren worden gebouwd. Ik denk daarbij ook aan hofjes, dementie­ vriendelijke woningen en geclusterde woonzorgprojecten in de eigen buurt. Als ouderen met plezier en uit overtuiging kunnen verhuizen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor jonge gezinnen. Iedereen blij!’

Voorzieningen

‘Alleen als we wijken en dorpen bereikbaar en toegankelijk houden, kunnen mensen daar tot op hogere leeftijd blijven wonen’, vindt Anton van Riel, voorzitter van KBO Noord­Holland. ‘Dat betekent dat het aanbod van openbaar vervoer op z’n minst niet verder mag verschralen. Verbetering van openbaar vervoer op plekken waar de versobering te ver is doorgeschoten juichen wij toe.

Met innovatieve vormen van kleinschalig vervoer kan de mobiliteit van senioren verder worden verbeterd. Ook op de digitale snelweg is toegankelijkheid van groot belang. Wie kan omgaan met de computer en de weg weet op internet, kan veel zaken simpel zelf regelen. Maar dat moet wel veilig gebeuren, want oplichters en cybercriminelen kennen de weg op internet helaas beter dan wie ook. De Informatiepunten Digitale Overheid verdienen daarom opschaling.’

‘Goede buurt­ en gemeenschapshuizen waar verenigingen zich kunnen ontplooien zorgen voor leefbare buurten en gaan eenzaamheid tegen’, stelt Arie van Alphen, voorzitter van KBO Gelderland. ‘Koester vrijwilligers, geef ze ruim baan en faciliteer het maatschappelijk middenveld. Te vaak blijft het bij mooie woorden. Of erger: wordt het bezuinigingsmes gezet in het buurthuiswerk. Het lijkt een makkelijk argument – verenigingen moeten hun eigen broek maar ophouden – maar dan wordt voorbijgegaan aan het maatschappelijk rendement van die verenigingen. Politieke partijen moeten de daad bij het woord voegen: investeer in de leefbaarheid van buurten. Dat betaalt zich altijd terug!’

Het Senioren Netwerk Nederland roept alle ouderen op: ga stemmen en stem wijs!

Teken de petitie!

Laat de politieke partijen van Nederland weten dat hun ouderenbeleid voor u zwaar meetelt op 22 november. Teken de petitie Oud genoeg om wijs te kiezen!

Ga naar www.onsmagazine.nl/petitie of naar www.petities.nl en teken onze petitie daar. Laat alle politieke partijen nú al zien dat een goed ouderenbeleid hen veel stemmen oplevert!

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van de petitie, niet gedeeld met derden en na gebruik vernietigd.

Petitie

‘Ik ga zeker stemmen voor de Tweede Kamer op 22 november 2023. Daarbij hou ik rekening met de plannen die politieke partijen hebben voor ouderen. We worden allemaal ouder. In Nederland groeit de groep ouderen sterk. Daarom is het van groot belang dat politieke partijen goede plannen hebben voor ouderenbeleid. Voor gezondheid en welzijn. Voor ondersteuning en zorg. Voor passend wonen. Voor inkomen en pensioenen. Voor veiligheid, vervoer en voorzieningen in de buurt. Voor waardering van zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Als de politiek nu geen werk maakt van goed ouderenbeleid, belanden we in een zorginfarct. Dat treft mij, mijn kinderen, mijn kleinkinderen en miljoenen Nederlanders!

Daarom verklaar ik dat mijn stem op 22 november gaat naar díe mpagrtaijzdienheievrvoorgsoedneioplraennen heeft. Ik zal wijs stemmen!’

Beeld Adri van Esch