Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenLoon naar werken

Loon naar werken

Vrijdag 29 september 2023

In augustus deed de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak. Als u een pgb heeft en hulpverleners uit uw eigen netwerk inhuurt, mag u deze voortaan meer loon betalen. Voormalig rechter Bert van ’t Laar heeft zich hiervoor ingezet en legt uit wat dit besluit precies voor u betekent.

Deze rubriek gaat over onze rechten en plichten en over notariële zaken, beschreven aan de hand van een concreet voorbeeld.

Deze keer: goed nieuws voor mensen die iemand vanuit hun persoons- gebonden budget inhuren.

‘Gemeenten mochten altijd zelf bepalen welk tarief zij vergoeden voor iemand die huishoudelijke hulp inhuurt vanuit zijn of haar persoons­gebonden budget. Vaak is dat het minimumloon, wat 13,40 euro per uur is. Dat betalen ze bijvoorbeeld in Etten-­Leur.’

‘Wij hebben daar een paar jaar geleden al bezwaar tegen gemaakt. Het gaat hier immers niet om gewone mantelzorg, maar om een zakelijke afspraak met iemand uit je eigen netwerk. Die mensen moeten we op een fatsoenlijke manier betalen, want anders kiezen ze er misschien voor om iets anders te gaan doen. En dat kunnen we ons niet permitteren met de grote tekorten in de zorg, tekorten die alleen maar groter worden.’

‘In Etten-­Leur en ook in Gemert­-Bakel kwamen we er met de gemeente niet uit. Ook de gewone rechter sloot zich aan bij de gemeente. Daarom gingen we naar de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat is de hoogste rechter die mag beslissen over alles wat met sociale verzekeringen en sociale voorzieningen te maken heeft. Die besloot dat gemeenten de hulpverleners moeten betalen volgens de CAO voor verzorgenden en verpleegkundigen. Inclusief vakantie­ geld en verlofdagen.’ Dat komt neer op een bedrag van circa 18 euro per uur.

‘De uitspraak betekent jammer genoeg niet dat gemeenten nu automatisch hun tarief aanpassen. U moet daar nog wel iets voor doen. De eerste stap is een brief naar de gemeente sturen waarin u aangeeft dat u een hoger tarief wilt voor de diensten die u inkoopt. Als de gemeente dat niet doet, kunt u officieel bezwaar maken. Vanwege het besluit van de CRvB verwacht ik dat gemeenten mee zullen bewegen. Maar sommige gemeenten zijn traag of hardleers. Dus bel gerust met het bureau van KBO of een vrijwillige­ Wmo-­cliëntondersteuner van KBO als u er niet uitkomt met uw gemeente.’

Beeld Shutterstock