Ga door naar hoofdcontent
KioskONS 2023 – 10 Overijssel

ONS 2023 – 10 Overijssel

Invloed op de overheid

Senioren die zich inzetten als vrijwilliger of mantelzorger ervaren vaak een kloof met de overheid. Dat kan voor de nodige problemen zorgen. Denk alleen al aan de digitalisering van de overheid. Hierdoor is deze niet meer voor iedereen toegankelijk. Nu is het zo dat burgers bij problemen met de overheid terechtkunnen bij de Nationale ombudsman. Die komt op voor de belangen van burgers en kan bemiddelen als het misgaat. Kinderen en veteranen hebben ook een ombudsman. Deze groepen vragen om specifieke kennis en een gerichte aanpak. Senioren vormen net zo’n groep en daarom pleiten wij voor een seniorenombudsman, die met voorlichting, onderzoeken en advies de positie van senioren verbetert. Dat is zo veel beter dan het achteraf oplossen van allerlei juridische geschillen. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen staat hier positief tegenover, zo was ook te lezen in het interview met hem in het septembernummer van ONS Magazine. Als het Senioren Netwerk Nederland zetten wij ons hiervoor in.

Daarnaast kunt u natuurlijk zelf ook invloed uitoefenen op het overheidsbeleid. Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het is ongelooflijk belangrijk dat u gaat stemmen en dat u daarbij goed kijkt naar wat de partijen doen voor senioren. In ONS 11 geven we u hier een overzicht van en in dit nummer kunt u vanaf pagina 16 alvast lezen waarom het zo belangrijk is dat u gaat stemmen en welke thema’s een bepalende rol spelen.

Tenslotte praten we jullie graag bij over de zorgverzekeringen. In het najaar komen zorgverzekeraars met hun aanbod voor het nieuwe jaar. Vorig jaar waren we rond die periode nog verbonden aan de Unie KBO en waren haar collectiviteitsafspraken van kracht. We zijn blij jullie te kunnen meedelen dat wij ook weer een aantrekkelijk aanbod hebben kunnen afspreken met ZilverenKruis en met CZ en VGZ. Wacht dus rustig hun voorstel af, het collectiviteitscontract is geregeld.

 

Arie van Alphen, voorzitter KBO Gelderland
Herman Pieper, voorzitter KBO-Overijssel

Lees tijdschriftDownload het magazine
Afbeelding voor ONS 2023 – 10 Overijssel