Ga door naar hoofdcontent
KioskONS 2023 – 9 Noord-Brabant

ONS 2023 – 9 Noord-Brabant

Hoogste tijd voor een Seniorenombudsman

Bij problemen van burgers met de overheid kan de Nationale ombudsman bemiddelen. Kinderen kunnen daarvoor terecht bij de Kinderombudsman en veteranen bij de Veteranenombudsman. Nederland kent nog geen Seniorenombudsman, maar heeft daar wel behoefte aan, vinden we bij het Senioren Netwerk Nederland. En gelukkig vinden wij dat niet alleen.

Via het Senioren Netwerk Nederland behartigen we samen met KBO Gelderland, KBO Noord-Holland, KBO Limburg en KBO-Overijssel de belangen van onze ruim 210.000 leden. Heel veel senioren leveren als mantelzorger of vrijwilliger een vitale maatschappelijke bijdrage. Nederland telt liefst drie miljoen oudere vrijwilligers. Ook binnen onze KBO-bonden zijn duizenden vrijwillige belastinginvullers, Wmo-cliëntondersteuners, Wlz- adviseurs, thuisadministrateurs, ouderenadviseurs en woonadviseurs actief, maar op veel terreinen ervaren zij een kloof met de overheid. Verschraling van de zorg, in combinatie met een vergrijzende samenleving, maken dit probleem groter.

Onze vrijwilligers staan dicht bij hun generatiegenoten en horen en zien vaak veel meer dan ambtenaren. Maar het lijkt wel alsof de overheid nauwelijks geïnteresseerd is in hun ervaringen en signalen. Met een toegankelijke Seniorenombudsman kan er beter naar hen geluisterd worden en kunnen rechten van senioren beter worden beschermd.

In een gesprek dat ik onlangs met hem had, reageerde Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen positief op ons pleidooi voor de aanstelling van een Seniorenombudsman. Wat hem betreft zou die dan thuis horen onder het instituut Nationale ombudsman en zou deze zich niet alleen bezig moeten houden met vragen en klachten over overheidsorganisaties, maar ook met klachten of problemen bij organisaties buiten de overheid. In deze ONS leest u er meer over.

We hebben alle politieke partijen opgeroepen de Seniorenombudsman op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Ik ben heel benieuwd welke partijen – net als wij – de kloof willen helpen dichten.

 

Leo Bisschops, voorzitter

Lees tijdschriftDownload het magazine
Afbeelding voor ONS 2023 – 9 Noord-Brabant