Ga door naar hoofdcontent
KioskONS 2023 – 9 Limburg

ONS 2023 – 9 Limburg

Mijmeren onder een parasol?

We beleven een onstuimige zomer. Na veel wind, kou en vooral veel regen, lijkt het tij nu - begin augustus - te keren met meer zon. Net op tijd. We hebben die zon immers nodig om te kunnen mijmeren onder een parasol over wat we na de vakantieperiode gaan doen. Bij KBO Limburg is dat, ondanks alle regen, heel wat. Ook in de modder kom je op goede ideeën!

We gaan aan de slag met een stevige ledenwerfcampagne. We richten onze pijlen op de jonge senior die niet alleen lid wil worden van onze club, maar ook van betekenis wil zijn als vrijwilliger. Door de handen uit de mouwen te steken als ouderenadviseur, belastinginvuller, afdelingsbestuurder of ‘gewoon’ als doe-vrijwilliger bij allerlei activiteiten. Allemaal rollen waarin je van betekenis bent voor andere senioren. Dat doet je goed, echt waar. Uiteindelijk doel is stevige, lokale vrijwilligersnetwerken opzetten waarin ouderen voor elkaar zorgen. We willen daarbij samenwerken met thuiszorgorganisaties om samen de strijd aan te binden met het zorginfarct dat in de ouderenzorg dreigt. Kijk alvast eens in uw omgeving of u mensen kent die hiervoor in zijn!

We denken ook na over de toekomst. Met de Werkgroep Lidmaatschap en de Denktank Toekomst KBO. De werkgroep gaat kijken naar welke vormen van lidmaatschap we wel en welke we niet (meer) aan willen bieden. De denktank gaat aan de slag met het toekomstbestendig maken van de KBO. Centrale vraag: hoe kunnen we er als KBO toe blijven doen, in de toekomst?

Stevige vragen, maar nodig om als KBO bij de tijd te blijven. Een mooie uitdaging voor onze nieuwe directeur Simone Gerono, uiteraard nog even samen met de huidige directeur Hans Hollanders. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen de antwoorden zullen vinden!

Marcel Ballas, voorzitter KBO Limburg

Lees tijdschriftDownload het magazine
Afbeelding voor ONS 2023 – 9 Limburg