Ga door naar hoofdcontent
KioskONS 2023-6 Overijssel

ONS 2023-6 Overijssel

Wat ons bezighoudt?

Het eigen risico van de zorgverzekering, dat is één van de onderwerpen die ons bezighoudt. Wij maken ons hard voor de afschaffing daarvan. We horen van veel senioren met AOW en soms een klein pensioen, dat ze vanwege het eigen risico in financiële problemen komen. Want als u maar even bij het ziekenhuis bent geweest, wordt het eigen risico van € 385,- afgeschreven. Dat is voor veel mensen die niet zo goed bij kas zitten een flink bedrag. Hierover hebben we recent – samen met de andere KBO-Afdelingen – een brief aan de minister gestuurd.

Nu we het toch over politiek hebben, de Eerste Kamer neemt binnenkort een besluit over de nieuwe pensioenwet. Het lijkt een ‘casinopensioen’ te worden. Natuurlijk, dat klinkt kort door de bocht. Maar het pensioen wordt verbonden aan de aandelenmarkten. Als de nieuwe pensioenwet dit jaar al was ingegaan, zouden de gepensioneerden er zo’n zes procent op achteruit zijn gegaan. Want de opbrengsten op juist die aandelenmarkten zien er niet florisant uit. Voor jonge mensen geldt dat ze een pensioenpotje opbouwen, maar niet weten of dat potje aan het eind voldoende gevuld is. De vraag is nu, wat doet de Eerste Kamer? Dat blijft spannend. Mocht de wet doorgang vinden, dan steunen wij de claimstichting die voor de pensioengerechtigden gaat claimen. Er ontstaat dan een zogeheten massaclaim om het besluit alsnog tegen te houden. We vinden het jammer dat de senioren verdeeld zijn. Dat zien we ook bij de vakbonden, onbegrijpelijk. Wij blijven hier aandacht voor vragen!

Een ander punt van zorg, is de zorg zelf. Lange wachtlijsten, te weinig personeel, administratieve rompslomp én afdelingen die gesloten worden. Senioren vragen zich af wat dat straks voor hen betekent. Het moet anders, denken wij. De organisatie Buurtwonen brengt zo’n andere aanpak in praktijk. Door kleinschalige wooneenheden in wijken en buurten te bouwen, kunnen mensen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Na de zomer organiseren we regionale bijeenkomsten voor onze leden hierover.

Arie van Alphen, voorzitter KBO Gelderland
Herman Pieper, voorzitter KBO-Overijssel

Lees tijdschriftDownload het magazine
Afbeelding voor ONS 2023-6 Overijssel