Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenClaim Woekerpolissen
Hoe staat het ervoor?

Claim Woekerpolissen

Vrijdag 26 mei 2023

Vereniging Woekerpolis.nl komt in samenwerking met ConsumentenClaim op voor gedupeerden met een zogeheten woekerpolis. Door het voeren van collectieve procedures wil ze banken en verzekeraars dwingen tot uitbetaling van de werkelijke schade. Er lopen procedures tegen Nationale-Nederlanden, ASR, Aegon, Reaal en in samenwerking met de Consumentenbond ook tegen Achmea. Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim, vertelt ONS over de laatste stand van zaken.

In Nederland zijn ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Deze producten waren vaak gekoppeld aan een hypotheek of pensioen, waarvoor banken en verzekeraars onterecht hoge kosten in rekening brachten. Stef Smit vertelt: ‘Na de zomer verwachten wij – eindelijk – de belangrijke uitspraak van het Hof in Den Haag in de zaak tegen Nationale-Nederlanden. Deze procedure zijn we gestart in 2013, dus we zijn ondertussen al tien jaar onderweg. In die periode is er wel een hoop gebeurd, want zowel het Europese Hof als de Hoge Raad hebben zich over de zaak uitgelaten, en die uitspraken waren positief. Later dit jaar volgen dan mogelijk ook nog uitspraken tegen andere verzekeraars.’

Onderstaand wordt het laatste nieuws over de procedures per verzekeraar gegeven.

Nationale-Nederlanden

  • 2013: De Vereniging Woekerpolis.nl start de procedure tegen Nationale-Nederlanden.
  • 2015: Het Europese Hof doet uitspraak in de zaak Nationale-Nederlanden/Van Leeuwen die bepalend is voor het vervolg van de procedure bij de rechtbank.
  • 2017: De vorderingen van Vereniging Woekerpolis.nl worden afgewezen. De Vereniging gaat in hoger beroep.
  • 2021: Het Hof in Den Haag stelt vragen aan de Hoge Raad. Het Hof hoopt zo van de Hoge Raad duidelijkheid te krijgen over hoe zij de vorderingen van de Vereniging moet beoordelen.
  • 2022: De Hoge Raad geeft positieve antwoorden op de vragen van het Hof. Hiermee wordt de procedure bij het Hof voortgezet.
  • 2023: eind september wordt een uitspraak van het Hof in Den Haag verwacht.

Achmea

In januari 2023 vond een zitting bij het Hof plaats, waarbij partijen hun standpunten mondeling konden toelichten en waarbij het Gerechtshof vragen aan partijen heeft gesteld. Achmea verzocht na de zitting van januari 2023 om vervanging van alle rechters, omdat één van hen in een eerdere procedure over een beleggings­verzekering een adviserende rol zou hebben gehad. Dit wordt ‘wraking’ genoemd. Dit verzoek is op 21 maart 2023 toegewezen. Dit betekent dat nu eerst drie nieuwe rechters moeten worden aangewezen. Daarna vindt hoogstwaarschijnlijk opnieuw een zitting bij het Hof plaats. Op welke termijn is onduidelijk.

ASR en Aegon

ASR en Aegon maakten in november 2022 bekend dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt, waaronder de woekerpolis-portefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolis-verzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

Door de ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale-Nederlanden lag zowel de procedure tegen Aegon als die tegen ASR enige tijd stil. De Gerechtshoven wilden de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen Nationale-Nederlanden afwachten. Inmiddels zijn de zaken weer opgepakt. In april vond in de zaak tegen Aegon een pleidooi plaats. Later dit jaar doet het Hof uitspraak. In de zaak tegen ASR heeft de Vereniging Woekerpolis.nl het Hof gevraagd om ASR een datum te geven waarop zij kan reageren op de standpunten in het hoger beroep. Daarna mogen partijen hun standpunten waarschijnlijk nog mondeling toelichten in een pleidooi.

Reaal

De Rechtbank Alkmaar stelde op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl voor een belangrijk deel in het gelijk. Reaal moet de door haar klanten geleden schade, veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect, vergoeden. Ook bepaalde de Rechtbank dat een aantal van de door Reaal gehanteerde voorwaarden moet worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Een deel van de vordering van de Vereniging Woekerpolis.nl is niet toegewezen. Beide partijen zijn vervolgens in hoger beroep gegaan.

Ook de procedure tegen Reaal heeft geruime tijd stilgelegen door de ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale-Nederlanden. In 2023 wordt de procedure hervat.

Stef Smit, directeur ConsumentenClaim

In samenwerking met ConsumentenClaim komt de Vereniging Woekerpolis.nl op voor gedupeerden met een woekerpolis. Er wordt gewerkt op basis van no cure no pay. Alleen bij succes bent u een vergoeding verschuldigd. U loopt dus geen financieel risico. Bij de Vereniging woekerpolis.nl zijn 140.000 gedupeerden aangesloten. Aanmelden kan via de website www.woekerpolis.nl

Tekst en beeld: ConsumentenClaim