Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenKleedt u zich niet uit vóór u naar bed gaat

Kleedt u zich niet uit vóór u naar bed gaat

Vrijdag 26 mei 2023

‘Regelmatig merkte ik in de praktijk dat ouders te veel geld willen schenken aan hun kinderen’, vertelt oud-notaris Peter van Dongen. ‘Dat gebeurt natuurlijk met de beste bedoelingen, maar ouders vergeten wel eens dat ze zelf méér geld voor hun eigen onderhoud nodig kunnen hebben dan verwacht.’

Deze rubriek gaat over onze rechten en plichten en over notariële zaken, beschreven aan de hand van een concreet voorbeeld. Deze keer: vergeet uzelf niet bij het schenken van uw vermogen aan de kinderen.

Zo is er het voorbeeld van een vader die zijn bedrijf had overgedragen aan zijn zoon. Niet voor de reële waarde, maar voor minder, omdat de zoon het bedrijf financieel gezien anders niet zou kunnen voortzetten. Later bleek dat vader te weinig geld had om in zijn eigen onder­houd te kunnen voorzien. Het is erg vervelend als je 75 jaar bent en dan nog bij de bank geld moet gaan lenen met hypothecaire zekerheid om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Mensen staan hier vaak niet bij stil. Denk bijvoorbeeld aan extra geld voor het inhuren van zorg of voor aanpassing van de woning. Niemand kan in de toekomst kijken. Dus denk goed aan uzelf voordat u vermogen overhevelt naar uw kinderen. Zorg dat u uzelf niet tekortdoet. Natuurlijk wilt u voorkomen dat te veel vermogen bij de overheid komt in het kader van de Wet langdurige zorg, maar vergeet uzelf niet.’ ‘Het is dus van belang dat u eventuele financiële tegenslagen kunt opvangen. Regel daarom dat u de schenking zo nodig kunt terugdraaien (herroepen) of dat u de schenking over een aantal jaren uitsmeert. Om zeker te weten dat alles goed is vastgelegd, kunt u schenkingen het beste via een notaris regelen. Geld dat in uw huis of in beleggingen vastzit, kunt u pas schenken als het geld op uw betaalrekening staat. Wilt u toch liever eerder schenken, doe dan een schenking op papier, door middel van een notariële akte.’

‘Als u een bedrag wilt schenken waarover uw kinderen geen belasting hoeven te betalen, bedenk dan dat de Belastingdienst een gehuwd stel als één persoon beschouwt. Het bedrag van de schenkingen aan een echtpaar dienen – bij elkaar opgeteld – binnen het belastingvrije bedrag te vallen. Dit geldt ook in het geval van geregistreerd partnerschap.’

Uw eigen situatie kan anders zijn dan dit voorbeeld. Leg uw vragen daarom voor aan een notaris of juridisch adviseur.

Beeld: Shutterstock