Ga door naar hoofdcontent
KioskONS 2023-5 Limburg

ONS 2023-5 Limburg

Doortrappen voor zelfredzaamheid

Onlangs presenteerde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een analyse van het aantal verkeersdoden en -gewonden in de periode 2017-2021. In Limburg zijn dat gemiddeld zo’n vijftig doden per jaar en 370 zwaargewonden. Vooral oudere fietsers blijken kwetsbaar. En er is nog meer slecht nieuws… SWOV verwacht dat deze aantallen de komende jaren sterk gaan stijgen en in 2040 mogelijk verdubbeld zijn. Deels ook het gevolg van de bovengemiddelde vergrijzing in Limburg.

Er moet dus iets gebeuren! SWOV adviseert maatregelen op het gebied van infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en handhaving ter verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij moet er vooral aandacht zijn voor de oudere fietsers. Dan komt nu het goede nieuws. KBO Limburg is samen met de provincie en de gemeenten gestart met het project Doortrappen. Doel daarvan is om vooral de oudere fietsers, de tachtigplussers, zo lang en zo veilig mogelijk te laten fietsen. Eind februari was de startbijeenkomst en inmiddels zijn we bezig met het werven van fietsbegeleiders. Op 10 mei is er weer een bijeenkomst waarin we samen met die fietsbegeleiders de route voor Doortrappen gaan uitstippelen.

Doortrappen is een project dat overigens niet alleen gericht is op veiligheid. Het zorgt er ook voor dat senioren fit blijven en zelfredzaam. Zolang u mobiel bent, kunt u immers zelfstandig boodschappen doen, naar de huisarts of de fysio en komt u gemakkelijker onder de mensen.

Zelfredzaamheid is heel belangrijk voor senioren. Bijvoorbeeld om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dagblad De Limburger kwam half april met een speciale bijlage daarover: Liever langer thuis. Daarin ook een hele pagina over wat KBO Limburg daarin betekent voor ouderen. Die willen we onze leden natuurlijk niet onthouden. Daarom ontvangt u bij deze editie van ONS Limburg ook de bijlage Liever langer thuis. Doe er uw voordeel mee!

Marcel Ballas, voorzitter KBO Limburg

Lees tijdschriftDownload het magazine
Afbeelding voor ONS 2023-5 Limburg