Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenOverlijden zonder testament
juridische helpdesk

Overlijden zonder testament

Donderdag 1 oktober 2020

Geen testament: wat gebeurt er met de erfenis?

Als u overlijdt en geen testament hebt vastgelegd, gaat uw nalatenschap naar de wettelijke erfgenamen. Wie zijn dat? Peter van Dongen, oud-notaris en lid van de Juridische Helpdesk van KBO-Brabant, legt het uit.

image

Meneer Gillissen (85) is al enkele jaren weduwnaar. Hij en zijn vrouw hebben geen kinderen gekregen en nooit een testament laten opmaken. Meneer Gillissen vraagt zich nu af wie zijn erfgenaam is als hij overlijdt.

Erfrecht

‘Als er geen testament is, geldt het wettelijke erfrecht’, legt Peter van Dongen uit. ‘Daarin is vastgelegd dat alleen bloedverwanten erven, met als enige uitzondering de echtgenoot of echtgenote, of degene met wie de overledene een geregistreerd partnerschap had. Als een van de echtelieden overlijdt, gaat alles eerst naar de langstlevende en krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende. Als ook die overlijdt, gaat de nalatenschap naar de kinderen of kleinkinderen.’ Partners met wie de overledene niet was getrouwd en evenmin een geregistreerd partnerschap had, erven niets, benadrukt Van Dongen. ‘Dat geldt ook voor bijvoorbeeld schoonzoons of schoondochters, omdat daar geen sprake is van een bloedverwantschap.’

Bij wet

In de wet is bepaald naar wie een erfenis gaat als er geen kinderen of kleinkinderen zijn. Van Dongen: ‘In eerste instantie is dat naar ouders, broers en zussen of – bij zogeheten plaatsvervulling – de kinderen van die broers en zussen. Mochten die er ook niet zijn, dan gaat het om grootouders, ooms en tantes of, bij plaatsvervulling, de kinderen van die ooms en tantes. Als ook die er niet zijn, gaat de nalatenschap naar overgrootouders, oudooms en oudtantes of de nakomelingen daarvan.’ Vererving kan plaatsvinden tot in de zesde graad. Als er tot in de zesde familiegraad niemand te vinden is, gaat alles naar de Staat. 

Testament verstandig

Wie wil afwijken van dit wettelijk erfrecht, heeft daarvoor een testament nodig. ‘Een testament is bijvoorbeeld nodig als je meer of minder mensen wilt laten erven, maar ook als je een executeur wilt aanwijzen om de nalatenschap af te handelen’, vertelt Van Dongen. Ook geld nalaten aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. ‘Het is altijd verstandig een testament eens in de vijf jaar na te kijken, want situaties kunnen veranderen’, raadt Van Dongen aan. Daarnaast adviseert hij om bij een notaris altijd eerst een offerte aan te vragen voor het opstellen van een testament. De meeste notarissen bieden overigens een gratis adviesgesprek van een halfuur aan.

KBO-Brabant heeft haar eigen juridische helpdesk. Klik hier voor meer informatie.