Ga door naar hoofdcontent
KioskONS 2023-3 Overijssel

ONS 2023-3 Overijssel

De tijd dringt

De besluitvorming over de Wet Toekomst Pensioenen komt bijna tot een climax. Het zou een historische fout zijn als de Eerste Kamer instemt met deze wet, die ons bestaande pensioenstelsel volledig op de schop neemt. We gaan dan naar een stelsel waarin we feitelijk deelnemen in een beleggingsfonds. Met de nieuwe wet wordt het beginsel van intergenerationele solidariteit definitief overboord gezet, en daarmee verdwijnt het sociale karakter van het pensioenstelsel. Dat moeten we beslist niet willen!

Senioren Netwerk Nederland was op 21 januari bij het Pensioenactieberaad in de Jaarbeurs, op 11 februari bij het volksprotest in Amsterdam en op 21 februari hebben we de Eerste kamer onze bezwaren tegen de nieuwe wet aangeboden. Na de provinciale verkiezingen op 15 maart en de zetelverdeling, zal de Eerste Kamer een besluit nemen over de wet. Laten we hopen dat daar de wijsheid regeert en de wet alsnog wordt geblokkeerd. Een andere belangrijke ontwikkeling gaande op het gebied van toegankelijkheid van de banken. Uit onderzoek van De Nederlandse Bank (DNB) is gebleken dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren. Niet alleen senioren, maar ook mensen die analfabeet zijn, nieuwkomers en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking lopen hier tegenaan. Senioren Netwerk Nederland wijst al langer op het gebrek aan persoonlijk contact door sluiting van kantoren en slecht bereikbare telefonische klantenservice, waardoor consumenten afhankelijk zijn van hun omgeving. Dit onderzoek van DNB onderschrijft ons pleidooi bij de banken om snel concrete maatregelen te nemen. Er bestaan al wel verschillende servicepunten en coaches, maar consumenten weten die nog nauwelijks te vinden. Het is hoog tijd dat banken het bankieren voor een zo groot mogelijke groep toegankelijk maken, op korte termijn en op lokale schaal.

En dan nog dit: wij maken ons grote zorgen over het achterblijven van bouwplannen in de verpleeghuiszorg. Er dreigt geen zorginfarct, het is er al! We blijven aan de bel trekken bij de regering en de Tweede Kamer, om ze ertoe te bewegen voldoende verpleeghuisplekken te realiseren.

Arie van Alphen, voorzitter KBO Gelderland
Herman Pieper, voorzitter KBO-Overijssel

Lees tijdschriftDownload het magazine
Afbeelding voor ONS 2023-3 Overijssel