Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenWlz-team geeft financieel advies op maat
Wlz-team

Wlz-team geeft financieel advies op maat

Maandag 15 maart 2021

‘Advies op maat is belangrijk’

Theo van Hamond

Opname in een Wlz-instelling heeft veel voeten in de aarde. Er moet van alles geregeld worden, onder meer op financieel gebied. En precies dát is de expertise van Theo van Hamond. Hij heeft een groep vrijwilligers opgeleid en nu staat er een team Wlz-specialisten klaar om KBO-leden te helpen goede financiële keuzes te maken als zij te maken krijgen met de Wlz.

image

Als ouderenadviseur bij KBO Boxtel ziet Van Hamond al jaren dat er op het gebied van financiën veel fout gaat wanneer mensen worden opgenomen in een Wlz-instelling. De financiële problematiek daaromheen is erg complex. Van Hamond wil senioren graag helpen met overzicht en advies: ‘In de loop der tijd heb ik me gespecialiseerd in de Wlz. Ik geef er al jaren lezingen over en als ouderenadviseur heb ik al veel mensen geholpen. Voor het Wlz-team van KBO-Brabant heb ik de opleiding verzorgd. Nu is het team klaar om het veld in te gaan!’

Hoge of lager AOW

Wie in een verpleeghuis terechtkomt, moet een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van inkomen en vermogen. Voor alleenstaanden is de situatie helder, vertelt Van Hamond, maar bij stellen ontbreekt die duidelijkheid. ‘Als een van de partners naar een verpleeghuis moet, krijgt het stel binnen een maand een formulier van de Sociale Verzekeringsbank op de deurmat. Daarop moeten ze aangeven of ze vanaf de opname in de Wlz-instelling, kiezen voor een gehuwden of een alleenstaande AOW. De alleenstaande AOW is per jaar voor beide partners bruto zo’n 5.000 euro per persoon hoger dan de gehuwden AOW. Het lijkt gunstig om dan te kiezen voor de alleenstaande AOW, maar dat is zeker niet altijd het geval’, waarschuwt Van Hamond. 

Gunstig?

Of dat gunstig uitpakt is namelijk afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. En van de vraag wie van beiden naar het verpleeghuis gaat. Als het de minst verdienende partner is, is het in veel gevallen gunstiger te kiezen voor de alleenstaande AOW. Als het de hoofdkostwinner is, pakt het in veel gevallen ongunstig uit te kiezen voor de alleenstaande AOW. Van Hamond legt uit: ‘Als mensen kiezen voor de alleenstaande AOW, wordt de eigen bijdrage alleen gevraagd van degene in het verpleeghuis. De partner betaalt niet mee. De minst verdienende partner – in de huidige generatie meestal de vrouw – heeft vaak alleen AOW of AOW plus een klein pensioen. Komt zij in het verpleeghuis dan valt de eigen bijdrage mee omdat die gebaseerd wordt op haar inkomen en vermogen. Maar komt de hoofdkostwinner – nu vaak de man – in het verpleeghuis, dan wordt de eigen bijdrage gebaseerd op zijn vermogen en inkomen. Dat bestaat vaak uit AOW en een behoorlijk pensioen. Dan valt die eigen bijdrage ineens een stuk hoger uit dan wanneer het gemiddelde inkomen en vermogen van beide partners samen als uitgangspunt was genomen.’ 

Vals

Veel mensen gaan hiermee de mist in, weet Van Hamond. ‘Soms vertellen mensen me: “We hebben de verkeerde keuze gemaakt en nu zitten we financieel in de problemen.” Het ergste is dat je die keuze voor een alleenstaande of gehuwden AOW maar één keer kunt maken. Daar kan je niet op terugkomen. Dat is zo vals… samen met een aantal KBO’ers, Tweede Kamerleden en KBO-Brabant maak ik me momenteel hard voor een respijttermijn.’

Wlz-team helpt

Verder benadrukt Van Hamond dat bovenstaande situatie zeker niet voor iedereen geldt. ‘Het kan zelfs zo zijn dat stellen er netto 10.000 tot 15.000 euro per jaar op vóóruitgaan als ze kiezen voor een alleenstaande AOW. Bijvoorbeeld als een van beide partners buitenlands is en in Nederland een onvolledige AOW heeft opgebouwd.’ Omdat situaties zo verschillend zijn, is het belangrijk dat mensen advies op maat krijgen, zegt Van Hamond. ‘En daar gaat ons Wlz-team ze bij helpen!’

De afkorting Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig hebben, thuis of in een Wlz-instelling zoals een verpleeghuis, instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Meer informatie: www.ciz.nl/client/wat-is-de-wlz

Wilt u een lezing aanvragen over dit onderwerp, verzorgd door het Wlz-team van KBO-Brabant? Of wilt u Wlz-advies op maat? Neem dan contact op projectleider Frank van Rooy via (073) 644 40 66 of via info@kbo-brabant.nl