Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenWilt u meebeslissen over de aanpassing van uw pensioen?

Wilt u meebeslissen over de aanpassing van uw pensioen?

Vrijdag 16 februari 2024

De pensioenen gaan van een vaste naar een variabele uitkering. Of gepensioneerden dat nu willen of niet. Ze hebben er niets over te zeggen. Met een burgerinitiatief willen vier KBO-voorzitters bereiken dat pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden via een referendum instemmingsrecht geven over de aanpassing van hun pensioen. Ga naar www.onsmagazine.nl/burgerinitiatief om mee te doen!

U leest nu een gratis artikel

Wilt u alle artikelen van ONS Magazine lezen? Word dan KBO-lid!

Lid worden
Foto: Shutterstock

Eén van de onderwerpen bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet gaat over de wens van sommige politieke partijen om mensen instemmingsrecht te geven over de wijziging van hun pensioen. Die partijen willen dat een pensioenfonds een collectief referendum uitschrijft waarin deelnemers en pensioengerechtigden bepalen of zij akkoord gaan met de nieuwe opzet van hun pensioen, of niet. KBO-Brabant/Zeeland, KBO Limburg en KBO-Overijssel ondersteunen die wens: ook zij willen dat deelnemers aan een pensioenfonds inspraak krijgen over het door henzelf ingelegde geld. Help de samenwerkende KBO’s daarbij: steun het burgerinitiatief van de vier KBO-voorzitters op onsmagazine.nl/burgerinitiatief.

Laat via onsmagazine.nl/burgerinitiatief weten dat u vindt dat pensioenfondsdeelnemers en -gerechtigden via een referendum instemmingsrecht moeten kunnen hebben wat betreft de aanpassing van hun pensioenen.

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Wie in Nederland woont, bouwt automatisch AOW op. Daarnaast bouwen veel mensen verplicht via hun werkgever aanvullend pensioen op in een pensioenfonds. In Nederland gaat het om 5,5 miljoen mensen die pensioen opbouwen en 3,5 miljoen mensen die een pensioenuitkering ontvangen. Netto per maand bedraagt dit aanvullend pensioen gemiddeld 804 euro. Een vaste uitkering wordt in de nieuwe Wet toekomst pensioenen een variabele uitkering. Het aanvullend pensioen gaat dan meebewegen met de beurskoersen. Gaat het goed of slecht met de beurzen, dan stijgt of daalt uw pensioen. De inkomenspositie van mensen die met pensioen zijn of gaan, wordt op die manier grondig gewijzigd.

Referendum

Sommige politieke partijen vinden dat mensen instemmingsrecht moeten krijgen over deze wijziging van hun pensioen. Zij willen dat elk pensioenfonds een collectief referendum uitschrijft. Het referendum is geldig als 60 procent van de deelnemers en pensioengerechtigden eraan meedoet. Als vervolgens een duidelijke meerderheid van wederom 60 procent liever de huidige vaste pensioenuitkering behoudt, dan mag het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken van mensen niet ‘invaren’ in de nieuwe variabele regeling.

Doe mee

Wilt u kunnen meebeslissen over uw pensioen? Vindt u dat u instemming moet hebben bij deze belangrijke aanpassing? Doe dan mee en steun het burgerinitiatief!