Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenWat doen ze voor ons?
In gesprek met de provincies

Wat doen ze voor ons?

Maandag 27 november 2023

Brede welvaart, Sociale agenda, Water en bodem, Leefbaarheid en inclusiviteit, Weerbare samenleving. De zojuist gekozen bestuurders van onze provincies buigen zich over de meest uiteenlopende portefeuilles. Maar wat gaan zij doen voor de senioren in hun provincie?

Ouderenbeleid is bij de provincies waar ONS Magazine verschijnt verdeeld over diverse portefeuilles. Geen enkele provincie heeft een gedeputeerde met een portefeuille Senioren, Ouderen of Ouderenbeleid en dat is bij de ene provincie zichtbaarder dan bij de andere. Omdat we willen weten wat er in Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel in het vat zit voor senioren, klopten we aan bij de provinciebestuurders die het meest moeten waken over de belangen van ouderen.

‘In Brabant maken we ons nu sterk voor de uitdagingen van de toekomst’

‘De provincie besteedt in het bestuursakkoord Samen maken we Brabant veel aandacht aan Brede welvaart’, antwoordt gedeputeerde Saskia Boelema op de vraag wat de provincie Noord-Brabant de komende vier jaar gaat doen voor de grote en groeiende groep ouderen. ‘Wij zetten ons de komende periode met een integraal beleid in om álle Brabanders een welvarende, gelukkige, gezonde, duurzame en veilige toekomst te bieden.’

Mooi, maar hoe passen senioren daarin?

‘Ouderen zijn een belangrijk onderdeel van de Brabantse samenleving’, vervolgt de D66-politica. ‘En bij beantwoording van maatschappelijke vraagstukken als gezondheid, passend openbaar vervoer en huisvesting kijken we ook nadrukkelijk naar deze doelgroep.’

Maar noch het woord ‘ouderen’, noch het woord ‘senioren’ komt voor in het bestuursakkoord.

‘Samen maken we Brabant. Als college van Gedeputeerde Staten hebben we niet voor niets voor deze formulering gekozen, omdat we er voor álle Brabanders zijn. Ouderen zijn voor ons belangrijk, net als kinderen en jongeren, ontheemden, gezinnen en mensen met een specifieke zorgvraag. Wij hebben gekozen voor een integraal beleid, maar kijken bij elke beslissing naar aspecten als: welk effect heeft dit op ouderen, op jongeren, enzovoort.’

Wat is uw doel voor de zojuist gestarte bestuursperiode?

‘Als provinciebestuur van Brabant maken we ons nú sterk om de uitdagingen van de toekomst vorm te geven. Mijn motto is: elke Brabander moet er drie gezonde levensjaren bij krijgen, dus vanzelfsprekend ook de senioren. Ik ga de komende jaren mijn best doen om dat doel te halen.’

‘Met KBO delen we een gezamenlijk doel: het welzijn van ouderen in Limburg’

‘Het is voor mij van groot belang dat ouderen zich gewaardeerd en betrokken voelen in onze samenleving’, begint gedeputeerde Marc van Caldenberg. ‘Samen met zorg-, welzijns- en vrijwilligers-organisaties willen we eenzaamheid onder ouderen verminderen.. Ook wil ik nieuwe manieren vinden om ouderen te ondersteunen, zodat ze langer zelfstandig en gelukkig kunnen leven in hun eigen vertrouwde omgeving.’

Het bestuursakkoord heet Elke Limburger telt. Hoe zwaar tellen senioren mee?

De SP-gedeputeerde vindt dat senioren het hart van de gemeenschap vormen. ‘Samen met organisaties als KBO Limburg wil ik ervoor zorgen dat senioren niet alleen gezien worden, maar zich ook actief betrokken voelen. Door te luisteren naar hun verhalen en behoeften kunnen we gerichte initiatieven ontwikkelen, zoals toegankelijke sportmogelijkheden, die hun levenskwaliteit verbeteren. Door persoonlijke ontmoetingen met KBO-leden blijf ik geïnspireerd en gemotiveerd om ons ouderenbeleid te verbeteren. We delen een gezamenlijk doel: het welzijn van onze ouderen in Limburg.’

Wanneer bent u na afloop van uw ‘regeerperiode’ tevreden?

‘Als we écht het verschil hebben gemaakt in het leven van onze ouderen. Als we eenzaam- heid aanzienlijk hebben verminderd en als meer senioren actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is één van mijn missies om ervoor te zorgen dat elke oudere in Limburg zich gewaardeerd voelt en een leven leidt dat gevuld is met zekerheid, gezondheid en betekenisvolle sociale verbindingen.’

‘In Gelderland hebben we ouderen goed op ons netvlies’

‘De oudere, met name kwetsbare Gelderlander valt eigenlijk meer, onder meer via de Wmo, onder het beleid van gemeenten’, verduidelijkt Dirk Vreugdenhil. ‘Maar vanzelfsprekend houden wij ouderen in gedachten bij onze plannen. Onze programma’s Leefbaarheid en Mobiliteit kunnen wezenlijk wat voor hen betekenen. We ondersteunen regelmatig initiatieven gericht op sociaal contact en we willen ook dat ouderen goed en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. We hebben aandacht voor fietspaden en goed openbaar vervoer. En we zijn bezig met nieuwe voor ouderen toegankelijke woonvormen zoals hofjes.’

Het coalitieakkoord heet Gewoon doen. Wat kunnen senioren zélf ‘gewoon doen’?

‘Gelderland heeft veel waardering voor de grote groep vrijwilligers die dorpsraden, kerken, verenigingen en sportclubs onder- steunen’, zegt de gedeputeerde van de ChristenUnie. ‘Deze organisaties kunnen niet zonder. Wij ondersteunen initiatieven die de sociale verbondenheid versterken via onze samenwerking met het Oranje Fonds en via dorpendeals. Ook de Leefbaarheidsalliantie biedt workshops om zelf bijvoorbeeld een initiatief te starten.’

Hoe belangrijk zijn ouderen voor het provinciebestuur?

‘Zeer belangrijk. We hebben ouderen goed op ons netvlies als het gaat om hun belangrijke rol als vrijwilliger en bij mobiliteit. En vergis je niet, ook bij onze aanpak van het Gelderse stikstofdossier willen we echt iets wezenlijks betekenen als we bijvoorbeeld boerderijen van oudere boeren opkopen die dichtbij natuurgebieden liggen.’

‘In Overijssel horen en zien we elkaar, en pakken we samen de zorgen aan’

‘Het maakt niet uit hoe oud je bent; we willen dat álle inwoners gezond en gelukkig zijn’, zegt gedeputeerde Tijs de Bree. ‘Want wat is oud eigenlijk? Ouder worden is een proces waarin langzaamaan bepaalde behoeften ontstaan. We willen een provincie zijn die aansluit op die behoeften. Denk bijvoorbeeld aan zelfredzaamheid. We hebben de Participatieraad Ouderen Overijssel met wie we bespreken hoe we laaggeletterdheid kunnen aanpakken. Of mensen helpen om mee te kunnen doen in de digitale wereld.’

Het coalitieakkoord heet Schouder aan schouder. Hoe passen senioren binnen dit thema?

‘Als we schouder aan schouder staan, kijken we naar elkaar om’, zegt de PvdA-politicus. ‘We horen en zien elkaar, en pakken samen de zorgen aan. We hebben duidelijk willen maken dat iedereen meetelt en mag meepraten. Dat geldt dus ook voor senioren.’

Terugkijkend in 2027; wanneer bent u tevreden?

‘Als we doelstellingen op het gebied van woon- klimaat, zelfredzaamheid en vitaliteit een stap verder hebben kunnen brengen. Mensen die meer zorg nodig hebben, moeten een plek hebben om fijn te wonen. We willen zelfredzaamheid en goede vitaliteit stimuleren. Valpreventie is daar een onderdeel van. Ik ben tevreden als we stappen hebben gezet voor alle inwoners van Overijssel, dus ook voor de ‘oudere’ doelgroep, op het gebied van positieve gezondheid. En dat is veel meer dan niet ziek zijn. Het is lekker in je vel zitten, een fijn sociaal leven hebben en het gevoel hebben dat ook jij meetelt in de maatschappij.’

Coalities

Op 15 maart ging Nederland naar de stembus om nieuwe provinciebesturen te kiezen. Daarna startten de coalitiebesprekingen, die in sommige provincies uitzonderlijk lang duurden. Limburg was het snelst: in die provincie smeedden partijen binnen drie maanden een coalitie. In Noord-Brabant duurden d onderhandelingen het langst: pas na ruim vijf maanden werd in die provincie 41 een bestuursakkoord gepresenteerd.

Beeld Adobe Stock