Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenNBP-vertegenwoordigers in Verantwoordingsorgaan ABP behartigen ook belangen van KBO’ers met ABP-pensioen
NBP en KBO-Brabant

NBP-vertegenwoordigers in Verantwoordingsorgaan ABP behartigen ook belangen van KBO’ers met ABP-pensioen

Maandag 14 maart 2022

‘Stem op de NBP: dat is in uw belang’

Rob de Brouwer

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) en KBO-Brabant werken al jaren samen op het pensioendossier, en nu ook omtrent de vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan ABP. Gepensioneerden met een ABP-pensioen kunnen van 4 tot en met 25 april 2022 kiezen wie hen vertegenwoordigt in het Verantwoordingsorgaan ABP. De NBP-vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan zullen de komende vier jaar ook nadrukkelijk opkomen voor de belangen van KBO-Brabantleden met een ABP-pensioen.

image

Door samen te werken op het pensioendossier kunnen KBO-Brabant en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) een sterkere positie veroveren binnen de ‘pensioenarena’. De NBP beschikt over veel pensioenexpertise en KBO-Brabant is een sterke organisatie.

Aan kracht winnen

KBO-Brabant en de NBP gaan nu ook samenwerken bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Dat is een organische ontwikkeling om de komende jaren nog beter de belangen van pensioengerechtigden te kunnen behartigen. Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant: ‘Zeker met het oog op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, verwachten we dat de adviserende en controlerende rol van de verantwoordingsorganen bij de pensioenfondsen nog belangrijker wordt. Daarom zijn deze verkiezingen ook zo belangrijk. Door de samenwerking tussen ons en de NBP kan de stem van gepensioneerden flink aan kracht winnen.’

Welk pensioenfonds?

Bisschops vervolgt: ‘We hebben de intentie om ook met elkaar samen te werken bij verkiezingen voor de verantwoordingsorganen van andere pensioenfondsen. Bij voorkeur met een gezamenlijke kandidatenlijst. We weten nu echter onvoldoende bij welke pensioenfondsen onze leden precies zijn aangesloten. Via een antwoordformulier hebben we hun gevraagd dat kenbaar te maken. Uiteraard staat het ieder lid vrij om die toestemming wel of niet te verlenen, maar we hopen op de medewerking van velen. Dan kunnen we immers veel gerichter opkomen voor de belangen van onze achterban. Bijvoorbeeld bij verkiezingen voor verantwoordingsorganen, eventuele kortingen op aanvullende pensioenen, en zo nodig bij collectieve juridische procedures tegen pensioenfondsen. De kans bestaat dat dit soort procedures nodig zijn als er een nieuw pensioenstelsel wordt ingevoerd.’

Bernard van Praag: ‘Een stevige stem is belangrijk’

De afgelopen vier jaar zat emeritus-hoogleraar economie Bernard van Praag namens de NBP in het Verantwoordings-orgaan ABP. Het verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds is de enige plek waar gepensioneerden invloed kunnen uitoefenen op het beleid, vertelt hij. ‘Het controleert het bestuur en het heeft daarnaast een adviserende functie. Het verantwoordingsorgaan heeft een beperkte macht. Het bestuur kan de mening over het beleid en de uitvoering daarvan en adviezen van het verantwoordingsorgaan naast zich neerleggen maar moet dat wel verantwoorden in het Jaarverslag. Gepensioneerden in een verantwoordingsorgaan hebben hooguit 25 procent van de stemmen. Dus het is moeilijk voor hen om een vuist te maken; ze zullen dit altijd moeten doen met vertegenwoordigers van werknemers en/of werkgevers.’ 

Roepende in de woestijn

Maar door consequent je opinie uit te dragen, kun je anderen beïnvloeden en wellicht zaken veranderen. Van Praag: ‘Toen ik in 2018 als NBP-vertegenwoordiger begon, was ik nog een roepende in de woestijn met mijn boodschap dat de pensioenen geïndexeerd kunnen worden en het ABP er financieel helemaal niet beroerd voor staat. Nu sta ik zeker niet meer alleen. KBO-Brabant vindt dat ook al een paar jaar en ook bij de Koepel Gepensioneerden krijgt die mening meer voet aan de grond. Zelfs enkele vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers binnen het Verantwoordingsorgaan ABP zijn het inmiddels met mij eens. Maar ja, die kennen een strakke fractiediscipline en volgen nog steeds het regeringsbeleid en de visie van De Nederlandsche Bank, dus we zijn er nog niet.’ 

Hoopvol

Van Praag is hoopvol dat dat moment er wel komt. ‘Het kan gewoon niet volgehouden worden dat de pensioenfondsen niet in staat zijn om de pensioenen jaarlijks te indexeren, terwijl ze landelijk jaarlijks 100 miljard euro aan hun vermogen toevoegen en slechts 32 miljard aan pensioenen uitkeren en ook nog eens 34 miljard aan premies incasseren.’ Het belang van een stevige stem voor gepensioneerden in verantwoordingsorganen van pensioenfondsen, is de publicitaire werking ervan, benadrukt Van Praag. ‘Het is dus belangrijk dat de KBO-Brabantleden met een ABP-pensioen gaan stemmen voor het ABP-Verantwoordingsorgaan. En wel op de lijst van de NBP. Rob de Brouwer, al lange tijd een belangrijk adviseur van KBO-Brabant, is de lijsttrekker. Derde op de lijst is José Matheij. Zij is lid van het actiecomité Red het pensioenstelsel dat bestaat uit senior FNV-leden die het niet eens zijn met het FNV-beleid inzake pensioenen. Het is heel goed mogelijk dat we de ene zetel die ik nu namens het NBP bezet mede dankzij de stemmen van KBO-Brabantleden verdubbelen en misschien zelfs verdrievoudigen.’ 

Belangrijke keuzes

De komende vier jaar staan volgens Van Praag hoofdzakelijk in het teken van de omschakeling naar een nieuw pensioenstelsel. Een ‘uitermate onprettig plan’, volgens hem. ‘Nog niet alles over het nieuwe pensioenstelsel is duidelijk, maar wat wel vaststaat is dat er wordt aangestuurd op een casinopensioen, waarin iedereen een eigen potje krijgt. De uitkering daaruit kan jaarlijks zowel omhoog als omlaag gaan. Dat is dramatisch, zeker voor gepensioneerden die een daling niet zelf kunnen opvangen en die zekerheid nodig hebben. Maar vanuit een verantwoordingsorgaan kan er wel druk op het bestuur worden uitgeoefend om dalingen voor gepensioneerden zoveel mogelijk te voorkomen. En bij de beslissingen over belangrijke keuzes in het begin van het transitieproces, zoals de vraag welk soort contract er komt, heeft het verantwoordingsorgaan een zware adviserende stem. Zelfs als alleen maar de fractie van gepensioneerden tegen zou zijn en de meerderheid voor, dan nog moet de beslissing terug naar Bestuur en sociale partners voor heroverweging. Ook dat is een belangrijke actuele reden om te gaan stemmen.’

Rob de Brouwer: ‘Er ligt een moeilijke agenda op tafel’

‘De komende jaren zitten we in het Verantwoordings-orgaan ABP met een moeilijke agenda. Het nieuwe pensioenstelsel – waarin iedereen een individueel pensioenpotje krijgt en een eigen pensioencontract met het ABP – komt er misschien toch. En dat is een stelsel waar wij tegen zijn. Bij de overgang naar dat nieuwe stelsel zijn er de komende jaren diverse zaken waar we goed op moeten letten om ervoor te zorgen dat pensioengerechtigden eerlijk worden behandeld’, zegt Rob de Brouwer.

Verdeling van het collectieve vermogen

De Brouwer is lijstaanvoerder namens de NBP bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP. Ook is hij auteur van twee kritische boeken over de wijze waarop met het huidige pensioenstelsel wordt omgegaan, voormalig directeur bij Hoogovens, oud-voorzitter van de NBP en actief lid/adviseur van KBO-Brabant. Het eerste waar volgens De Brouwer op moet worden toegezien is de verdeling van het collectieve vermogen van het ABP (zo’n 500 miljard euro) over de circa 3 miljoen mensen die een ABP-pensioen ontvangen of later zullen ontvangen. ‘Die verdeling is erg ingewikkeld. Wij vinden dat het geld moet worden verdeeld op basis van de ingelegde premies en het rendement dat daarop gemaakt is. Alleen dat is fair voor de gepensioneerden.’ 

Indexatie

Een ander belangrijk thema volgens De Brouwer, zijn de regels voor indexatie van de pensioenen. In het nieuwe stelsel gelden verschillende regels voor gepensioneerden en actieve deelnemers, en dat is een probleem. De Brouwer: ‘Het komt erop neer dat gepensioneerden volgens de plannen zo veilig moeten beleggen dat ze niet of nauwelijks nog rendement kunnen maken. En dat er dus weinig ruimte zal zijn om te indexeren. Het voordeel van veilig beleggen is wel dat de kans op een daling van het pensioen zo goed als nihil is, maar volgens ons schieten de plannen van de minister hier te ver door.’ 

Samenwerking NBP en KBO-Brabant

De visie van de NBP op het huidige en nieuwe pensioenstelsel komt overeen met die van KBO-Brabant. ‘Beide organisaties’, vertelt De Brouwer, ‘zijn dan ook – heel verstandig – een informele samenwerking aangegaan. Die komt erop neer dat de vertegenwoordigers van de NBP in het Verantwoordingsorgaan ABP er ook namens KBO-Brabant zullen zitten. Er zal geregeld overleg zijn tussen KBO-Brabant en de NBP over de standpunten die worden ingenomen. Het zou mooi zijn als KBO-Brabant en de NBP over vier jaar met een gezamenlijke lijst de verkiezingen ingaan.’ Bij de vorige verkiezingen bracht maar zo’n 20 procent van de pensioengerechtigden hun stem uit. Als alle leden van KBO-Brabant met een ABP-pensioen nu wel gaan stemmen, dan weegt de mening van KBO-Brabant en de NBP straks een stuk zwaarder in het Verantwoordingsorgaan ABP. De Brouwer: ‘Dat is belangrijk, want de vertegenwoordigers van de vakbonden, die ook de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, komen geregeld in een spagaat als de belangen van werknemers en gepensioneerden niet parallel lopen. En dan trekken de gepensioneerden doorgaans aan het kortste eind.’

Het Verantwoordingsorgaan ABP bestaat uit 48 leden: 19 namens de werknemers, 16 namens de werkgevers en 13 namens de pensioengerechtigden. Het bestuur van het ABP legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de uitvoering ervan. Het Verantwoordingsorgaan geeft advies over belangrijke zaken, zoals de hoogte van de pensioenpremie en de indexatie van de pensioenen. Meer informatie over de verkiezingen vindt u hier. De NBP-kandidaten voor gepensioneerden vindt u hier – bij het kopje 3b.