Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenKeuze voor AOW en de gevolgen voor eigen zorgbijdrage
AOW kiezen

Keuze voor AOW en de gevolgen voor eigen zorgbijdrage

Maandag 27 september 2021

‘Zoek tijdig uit welke AOW het voordeligst is’

Theo van Hamond

Als u gehuwd bent of samenwoont, kunt u bij een opname van een van uw beiden in een zorginstelling kiezen voor een AOW-uitkering voor gehuwden óf twee keer de alleenstaanden-AOW. De keuze die u maakt, kan grote gevolgen hebben voor de eigen zorgbijdrage die u betaalt aan het CAK, legt Theo van Hamond van de juridische helpdesk uit.

image

Meneer en mevrouw Brugmans (84 en 82) ontvangen beiden de alleenstaanden-AOW. Daar hebben ze voor gekozen toen meneer Brugmans kortgeleden verhuisde naar een verpleeghuis. Nu blijkt hij daar, vanwege zijn pensioeninkomen, een hoge eigen bijdrage te moeten betalen. Mevrouw Brugmans moet nu rondkomen van veel minder geld. Hoe kan dat?

Juiste AOW kiezen

Deze situatie komt vaker voor, schetst Theo van Hamond, lid van de juridische helpdesk van KBO-Brabant. ‘Voor gehuwden of samenwonenden is het soms voordeliger om, na opname van een van beiden in een verpleeghuis, ieder een alleenstaanden-AOW te ontvangen. Maar dat kan zeer nadelig uitpakken als degene met het hoogste inkomen verhuist naar een zorginstelling en daarvoor een hoge eigen bijdrage moet betalen. Dat is krom, maar dat zijn de regels. Het is dus belangrijk om tijdig uit te zoeken wat voordeliger is: óf de AOW voor gehuwden óf tweemaal de AOW voor alleenstaanden. Deze laatste levert voor beiden ruim 5.000 euro bruto meer op per jaar, maar in samenhang met huur- en zorgtoeslag, inkomensbelasting en zéker met de eigen bijdrage voor langdurige zorg kunnen twee alleenstaanden-uitkeringen per saldo netto toch nadelig zijn. Tot voor kort was de eenmaal gemaakte keuze onomkeerbaar. AOW-gerechtigden mogen hun keuze nu één keer veranderen.’

Verkeerde berekening

Het CAK bepaalt hoe hoog uw eigen bijdrage voor langdurige zorg is. Het CAK baseert zich op gegevens van de Belastingdienst. ‘De Belastingdienst geeft echter alleen het verzamelinkomen door en het CAK kan niet zien wat daaronder zit.’ De afgelopen tijd is gebleken dat het CAK daardoor bij zo’n 3.000 Nederlanders een te hoge of juist te lage eigen bijdrage voor langdurige zorg in rekening heeft gebracht. ‘Dat wordt nu rechtgezet’, vertelt Van Hamond. ‘Wie te veel heeft betaald, krijgt dat terug, met terugwerkende kracht tot maximaal 36 maanden. Wie te weinig heeft betaald, hoeft niet terug te betalen, maar betaalt wel een hogere eigen bijdrage vanaf 1 juli 2021.’ Van Hamond adviseert: ‘Twijfelt u of u de juiste eigen bijdrage betaalt, neem dan contact op met het CAK.’ 

KBO-Brabant heeft een eigen juridische helpdesk. Klik hier voor meer informatie.