Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenFietsen moet én kan veiliger

Fietsen moet én kan veiliger

Vrijdag 27 oktober 2023

Er wordt in Nederland veel gefietst. Het is niet alleen leuk om te doen, het is ook heel gezond. Maar hoe goed fietsen ook is: het aantal fietsongevallen is de afgelopen jaren flink toegenomen met veel letsel als gevolg. Om leed te voorkomen moet én kan fietsen veiliger.

Het dragen van een fietshelm verkleint de ernst van hersenletsel met 60 procent

Jeroen Poos

Afgelopen jaar belandden er 88.000 mensen door een fietsongeval op de eerste hulp. Dat komt neer op elke tien minuten een nieuw slachtoffer. Jeroen Poos behandelt een deel daarvan. Hij is chirurg bij Heelkunde Friesland en heeft als aandachtsgebied onder andere traumachirugie.

Het behandelen van letsel door een ongeval is één van zijn specialismen. Vanuit zijn vakgebied is hij al lange tijd betrokken bij fietsveiligheid. ‘Sinds de opkomst van de elektrische fiets zien we het aantal ongevallen toenemen. Veelvoorkomend zijn botbreuken aan de heup, schouder, pols of elleboog, maar ook hersenletsel door breuken, bloedingen en ernstige kneuzingen.

We zien bij senioren vaak een combinatie hiervan. Mensen vallen bijvoorbeeld op de grond op hun pols en knallen vervolgens ook met het hoofd op de grond.’

Jeroen Poos

Jeroen Poos is traumachirurg bij Heelkunde Friesland

‘Fietsen is gezond en dat moeten mensen dus vooral blijven doen’

50.000 mensen met ernstig letsel

Senior friends riding bicycles wearing cycling helmets.

50-plussers hebben vaker een fietsongeluk. Omdat zij lichamelijk kwetsbaarder zijn, heeft zo’n ongeluk vaak ook grotere gevolgen. Poos legt uit: ‘Mensen die ouder worden kunnen bijvoorbeeld een dunnere huid hebben door medicijngebruik of een langzamer reactievermogen. Daarnaast krijgen veel vrouwen na de overgang last van botontkalking, waardoor de kans op een botbreuk toeneemt. In 70 procent van de fietsongelukken gaat het om een eenzijdig ongeval. Een elektrische fiets is zwaarder dan een gewone fiets, waardoor u in stilstand makkelijker omvalt. Daarnaast zijn veelgehoorde oorzaken van een ongeval verkeerd remmen, tegen een stoeprand aan rijden, schrikken van andere fietsers, omkijken vanwege een geluid of een paaltje over het hoofd zien.’ Mensen die in aanraking komen met een andere weggebruiker, zoals een auto, raken vaak ernstiger gewond: 50.000 slachtoffers van een fietsongeluk krijgen te maken met ernstig letsel. Naar schatting is bij een vierde ook sprake van hoofd-/hersenletsel. Zorgelijk, vindt Poos. ‘Botbreuken kunnen we goed herstellen door te opereren of in gips te zetten. Hersenletsel is een ander verhaal; hersenweefsel dat kapot is, is niet te genezen. Het letsel is vaak blijvend en heeft grote impact op patiënten en hun naasten, maar ook op de maatschappij. Werken of oppassen op de kleinkinderen kan bijvoorbeeld niet meer. Dan brengt één fietsongeval een enorm domino-effect met zich mee.’

Feiten en cijfers

  • Ruim een derde van de verkeersdoden en ruim twee derde van de ernstig verkeersgewonden in Nederland is fietser.
  • Het overlijdensrisico van fietsers (het aantal verkeersdoden per afgelegde afstand) is ruim acht keer zo hoog als dat van automobilisten.
  • Bijna driekwart van de dodelijke fietsslachtoffers en ruim de helft van de ernstig gewonde fietsers valt onder mensen van 60 jaar en ouder.
  • Fietsongevallen worden vaak veroorzaakt door een combinatie van voertuig-, weg- en gedragsfactoren.

Bron: SWOV (2023). Fietsers-factsheet, januari 2023. SWOV, Den Haag.

Veel indruk

Dag in dag uit behandelt Jeroen Poos patiënten met letsel door een fietsongeluk. Eén patiënt zal de chirurg niet snel vergeten. ‘Het was een man van rond de zeventig, hij was net met pensioen. Hij kwam in botsing met een auto en liep daarbij een breuk in het bekken, een gebroken elleboog en ernstig hersenletsel op. De botbreuken waren goed te herstellen, het hersenletsel niet. De man was geboren in een ander Europees land en hoewel hij al jaren Nederlands sprak, sprak hij na de val alleen nog zijn moedertaal. De Nederlandse taal leek wel gewist. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt.’

Een fietsongeval brengt een enorm domino-effect met zich mee

Als uw helm maar goed zit

https://onsmagazine.nl/app/uploads/2023/11/IMG_0055.jpg

Het is belangrijk om een goed passende fietshelm uit te zoeken. Een fietshelm pakt uw hoofd goed in; er mag geen ruimte tussen uw hoofd en de helm zijn. Als u uw hoofd heen en weer beweegt, mag de helm niet over uw hoofd schuiven. Het dragen van een fietshelm is niet alleen goed ter bescherming
van uw hersenen, maar kan er ook nog eens leuk uitzien. Zo is er een groot aanbod van hippe fiets- helmen, zoals helm en hoedje ineen van YAKKAY (foto rechts). Helm GOOFF Blitz heeft twee extra vizieren; fijn bij felle zon of straffe wind (foto links).

Veiligheid op de fiets

Poos wil fietsers allesbehalve afschrikken. Fietsen kan namelijk ook op een veilige manier. Bijvoorbeeld door eerst fietslessen te nemen na aanschaf van een elektrische fiets. Er zijn daarnaast ook fietsen met een dubbel voorwiel verkrijgbaar, en ook zogenaamde Tworby’s; een module om uw eigen fiets om te bouwen tot driewieler. ‘Ik sta zeer positief tegenover alle ontwik- kelingen om de veiligheid op de fiets te bevorderen.’ Zelf pleit Poos al jarenlang voor het gebruik van een fietshelm. Samen met andere artsen is hij initiatiefnemer van de landelijke Dag van de Fietshelm (www.dagvandefietshelm.nl). Het dragen van een fietshelm verkleint de ernst van hersenletsel met 60 procent. ‘Het dragen van een helm beschermt uw belangrijkste bezit: uw hersenen.’ Een helmplicht is volgens de arts niet nodig, dat schrikt vooral af. ‘Als mensen uit zichzelf een helm gaan dragen omdat ze begrijpen dat het zinvol is, is een plicht niet nodig. Fietsen is gezond en dat moeten mensen dus vooral blijven doen. Maar door op de fiets een helm te dragen, kunnen we ervoor zorgen dat er minder doden vallen en hersenletsel beperkt blijft. De omstandigheden in Nederland zijn goed om veilig te kunnen fietsen. We zijn eraan gewend om veel te fietsen. Het is belangrijk dat we dat blijven doen. Fietsen past in een gezonde levensstijl en is daarnaast ook heel leuk om te doen. En die fietshelm? Zet hem op!’

Veilig Verkeer Nederland zet zich in voor de verkeers- veiligheid in ons land en streeft ernaar dat iedereen – ook fietsers – zo lang mogelijk veilig over straat gaat. Op de website vindt u veel informatie en een handige quiz om uw kennis over de verkeersregels te testen. Daarnaast biedt Veilig Verkeer Nederland regelmatig opfriscursussen om langer veilig te blijven fietsen. Kijk voor meer informatie en de agenda op www.vvn.nl/blijf-veilig-onderweg

Beeld AdobeStock/Shutterstock en Yakkay