Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenWensen voor het leven
wensen vastleggen

Wensen voor het leven

Dinsdag 1 september 2020

Levenstestament, wilsverklaring, behandelpaspoort?

In een testament kunt u vastleggen wat er na uw dood met uw bezittingen moet gebeuren. Het is ook mogelijk om vast te leggen wat u tijdens uw leven wilt, want er kan een moment komen dat u dat niet meer zelf kunt aangeven. Voor financiële en medische zaken bestaat het levenstestament. Medische zaken kunt u ook vastleggen in een wilsverklaring of een behandelpaspoort.

image

Een levenstestament, wilsverklaring, behandelpaspoort: het zijn alle drie mogelijkheden om vast te leggen wat u tijdens u leven wil als u dat zelf niet meer kan. Uw wensen op bijvoorbeeld financieel gebied of op medisch terrein. Wat zijn de verschillen? We zetten ze naast elkaar. 

Levenstestament

  • Voor financiële en medische zaken
  • Af te sluiten bij de notaris
  • Kosten variëren van ongeveer 400 tot 900 euro

In een levenstestament regelt u financiële en medische zaken, voor het geval er een moment komt dat u niet meer kunt aangeven wat u wilt of vindt. Notaris Dré Teeuwen uit Boxmeer legt regelmatig levenstestamenten vast. ‘Een levenstestament kan rond financiële besluiten veel rompslomp besparen. Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat van een echtpaar een van de beide partners dementeert en de ander het huis wil verkopen. De dementerende partner kan dan geen rechtsgeldige handtekening zetten, waardoor er een bewindvoerder moeten worden benoemd door de kantonrechter. Dit kost geld en zorgt er bovendien voor dat je niet meer kunt doen wat je zelf wilt. De kantonrechter zal bijvoorbeeld toestemming geven om het huis te verkopen, maar mogelijk niet om uit de opbrengst schenkingen te doen die als doel hebben dat er minder erfbelasting betaald hoeft te worden of dat er zo weinig mogelijk vermogen bij het verzorgingshuis terechtkomt.’ Een levenstestament is in feite niets anders dan een volmacht, vertelt Teeuwen. ‘Je machtigt de partner of de kinderen of iemand anders om voor jou financiële beslissingen te nemen.’ Met een levenstestament kan de gevolmachtigde bijvoorbeeld zaken regelen rond het persoonsgebonden budget, de verkoop van een huis, het opnemen van geld of schenkingen aan de kinderen. Ook medische zaken kunnen in een levenstestament worden vastgelegd. ‘Mensen kunnen bijvoorbeeld bepalen of ze voor euthanasie kiezen of voor palliatieve sedatie. Als dat al bij de huisarts is geregeld, raad ik mensen aan het niet nóg eens te doen bij de notaris. En als je het bij de notaris regelt, is het natuurlijk belangrijk om het ook aan de huisarts te laten weten. Het voordeel van het vastleggen van wensen bij de notaris, is dat er zekerheid is over de rechtsgeldigheid van de handtekening. Wij zijn als notarissen namelijk verplicht na te gaan of iemand wilsbekwaam is op het moment van tekenen. Daarvoor werken we samen met gespecialiseerde artsen die nagaan of mensen echt begrijpen wat ze doen. Juist daarom is het heel belangrijk een levenstestament op tijd af te sluiten.’

Wilsverklaring

  • Voor medische zaken
  • U kunt een wilsverklaring zelf schrijven
  • Breng uw huisarts op de hoogte

In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Dat mag handgeschreven of getypt, als uw handtekening er maar onder staat, met een datum. Artsen zijn verplicht zich te houden aan de wilsverklaring van een patiënt. Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen. In een behandelverbod kunt u aangeven in welke situaties u niet verder behandeld wilt worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u in coma ligt. In een Verklaring niet-reanimeren legt u vast dat u bij een hartstilstand niet gereanimeerd wilt worden. Mocht u hiervoor kiezen, dan is het verstandig altijd een niet-reanimeerpenning om uw hals te dragen, omdat hulpverleners in geval van een hartstilstand uiteraard geen tijd hebben om eerst na te gaan of u wel of niet gereanimeerd wilt worden. Het schriftelijk euthanasieverzoek is wellicht het bekendste voorbeeld van een wilsverklaring. Hierin schrijft u op wat voor u ondraaglijk lijden is en wanneer u zou willen dat een arts u helpt met sterven. Artsen beslissen op basis van zes zorgvuldigheidseisen of de euthanasie uitgevoerd kan worden. De uiteindelijke beslissing is dus niet aan uzelf, maar aan u samen met de arts. Een andere vorm van de wilsverklaring heeft raakvlakken met het levenstestament: u kunt in een wilsverklaring namelijk ook een vertegenwoordiger aanwijzen. Als u zelf niet meer met een arts in gesprek kunt gaan, spreekt deze persoon namens u met de arts. Hij of zij mag ook medische beslissingen voor u nemen, met uitzondering van het aanvragen van euthanasie. U kunt in een wilsverklaring uiteraard ook een combinatie van deze zaken vastleggen. Het is belangrijk dat uw huisarts op de hoogte is van uw wilsverklaring, zodat hij of zij weet wat u wilt. 

Behandelpaspoort

  • Voor medische zaken
  • U kunt het Behandelpaspoort zelf invullen
  • Een goede aanleiding voor een gesprek met uw naasten en uw arts

Het Behandelpaspoort is in feite een wilsverklaring, want u schrijft erin op welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Maar het Behandelpaspoort is breder dan dat, zegt initiatiefneemster Esther Bertholet, specialist ouderengeneeskunde in Velp. Zij wilde aanvankelijk de bestaande wilsverklaring herschrijven tot een wat vriendelijker document. ‘Ik vond de wilsverklaring zo cru geformuleerd, dat ik moeite had die aan patiënten te geven.’ Die herschrijving mondde uit in wat nu het Behandelpaspoort is: een document waarin mensen iets over zichzelf vertellen, opschrijven hoe ze in het leven staan en tegen ziekte aankijken én waarin ze vervolgens hun medische wensen vastleggen. ‘De belangrijkste drie in te vullen keuzes zijn reanimatie, IC-opname en ziekenhuisopname. Verder is er ruimte om eigen wensen te formuleren’, zegt Bertholet. Ze ontwikkelde het Behandelpaspoort de afgelopen drie jaar, samen met collega-artsen en ‘proefpatiënten’. ‘De mensen die het Behandelpaspoort als proef hadden ingevuld, wilden het daarna niet meer teruggeven. Het gaf ze een veilig gevoel het bij zich te hebben.’ Het Behandelpaspoort is, net als de wilsverklaring, niet geschikt voor acute situaties van wel of niet reanimeren. Daarvoor blijft de reanimatiepenning het aangewezen hulpmiddel. Het Behandelpaspoort is vooral bedoeld voor situaties waarin hulpverleners net wat meer tijd hebben om behandelwensen ter harte te nemen. Bertholet: ‘Dus bijvoorbeeld wanneer iemand naar het ziekenhuis wil gaan om behandeld te worden voor benauwdheid of juist liever thuis blijft en daar behandeling ontvangt.’ Daarnaast kunt u in het Behandelpaspoort aangeven wie u kan vertegenwoordigen mocht u dat zelf (tijdelijk) niet meer kunnen. Tijdens de coronacrisis is de aandacht voor het Behandelpaspoort enorm toegenomen. Bertholet hoopt dat mensen het niet alleen gebruiken om hun wensen vast te leggen, maar vooral ook om daarover in gesprek te gaan met hun naasten en hun arts. Binnenkort verschijnt een versie van het Behandelpaspoort voor slechtzienden.

Het Behandelpaspoort kost 12,50 euro en is te bestellen via www.behandelpaspoort.nl