Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenVijf vragen over de AIO

Vijf vragen over de AIO

Maandag 27 november 2023

In de Juridische helpdesk vertelt cliëntondersteuner Hans van Dijk wanneer iemand recht heeft op een volledige AOW-uitkering. Mensen die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen aanspraak maken op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Van Dijk beantwoordt vijf vragen over de AIO.

1. Wanneer kom ik in aanmerking voor de AIO?

‘Als u geen of geen volledige AOW heeft opgebouwd, bijvoorbeeld doordat u op latere leeftijd in Nederland bent komen wonen of doordat u een aantal jaar in het buitenland heeft gewoond, dan kunt u onder strenge voorwaarden een beroep doen op de AIO.’

2. Wat zijn die voorwaarden?

‘Uw inkomen en vermogen zijn bepalend. En als u eenmaal een AIO ontvangt, mag u maximaal dertien weken per jaar in het buitenland verblijven.’

Maximaal toegestaan vermogen voor de AIO 2023
Alleenstaand€ 7.605
Partner óf een of meer kinderen jonger dan 18 jaar, waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen€ 15.210
Het maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1€ 64.100

3. Bij wie vraag ik de AIO aan?

‘De AIO wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat is dus anders dan bij de bijstandsregeling, die door de gemeente wordt uitgevoerd.’

4. Hoe hoog is de maximale AIO-uitkering?

‘De AIO is een bijstandsuitkering en sluit aan bij het sociaal minimum pensioengerechtigden. Daarom wordt gekeken naar het huishoudinkomen in plaats van het persoonlijk inkomen. Het is belangrijk om te beseffen dat de AIO altijd aanmerkelijk lager is dan een AOW-uitkering’, aldus Van Dijk. Hieronder ziet u het verschil tussen de AOW en de AIO, alle bedragen zijn netto.

Alleenstaand pensioengerechtigdSamenwonend pensioengerechtigd
Sociaal Minimum (AIO)€ 1.357,66€ 1.843,60
AOW€ 1.450,252 x € 990,14

5. Wat zijn nadelen van de AIO?

  • De regeling is onbekend en complex, zeker voor mensen met een taalachterstand.
  • De SVB mag omwille van privacywetgeving inwoners niet actief wijzen op de mogelijkheid van een AIO-uitkering.
  • Senioren die bij hun kinderen wonen worden eigenlijk gestraft, want het gezamenlijk inkomen telt bij de AIO. Voor AOW’ers is die ‘mantelzorgboete’ afgeschaft.
  • Krijgt uw partner nog geen AOW? Dan heeft hij/zij een arbeidsverplichting.

Op de website www.onsmagazine.nl vindt u twee rekenvoorbeelden ter verduidelijking. U kunt bij vragen contact opnemen met de cliëntondersteuner van uw lokale Afdeling.

Beeld Shutterstock