Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenU gaat samenwonen. Waar moet u aan denken?

U gaat samenwonen. Waar moet u aan denken?

Vrijdag 27 oktober 2023

Juist op latere leeftijd is het van belang om de financiële gevolgen van een voorgenomen samenwoning goed vast te leggen. ‘Maar kijk allereerst naar de gevolgen die het samenwonen automatisch met zich meebrengt’, adviseert oud-notaris Peter van Dongen.

‘Het gaat dan bijvoorbeeld over de eventuele opeisbaarheid van vorderingen van de kinderen, in verband met het overlijden van de eerste partner. Dat wordt vaak vergeten. Bijvoorbeeld, een weduwe of weduwnaar gaat samenwonen. Vaak heeft men dan niet in de gaten dat in het testament van de overleden partner staat dat in geval van samenwonen een vordering opeisbaar wordt. De overblijvende ouder dient te weten dat hij of zij een schuld heeft aan de kinderen.’

AOW verandert

‘Een tweede punt betreft veranderingen in de AOW-uitkering. Héél belangrijk. Want in feite komt het erop neer dat als u gaat samenwonen u automatisch als fiscale partners bestempeld wordt. Dan verandert de AOW van “alleenstaande” naar “samenwonende”. De Sociale Verzekeringsbank geeft daar meer informatie over.’

Let op uw nabestaandenpensioen

‘Een derde punt betreft eventuele veranderingen in het nabestaanden- pensioen. Daarvoor is het pensioenfonds de aangewezen partij.’

Samenlevingscontract

‘Daarnaast is het belangrijk om een aantal zaken goed vast te leggen. Om te beginnen in een samenlevingscontract. Daarin worden afspraken vastgelegd die betrekking hebben op onder meer de kosten van de huishouding, eigendom van de inboedel én de woonrechten.’

(Levens)testament

‘Vervolgens zijn er de testamenten, waarin aan de hand van uw eigen wensen de erfenis kan worden vastgelegd. En tenslotte wil ik nog het levenstestament noemen. Daarin wijst u een gevolmachtigde aan die, als u onverhoopt wilsonbekwaam wordt, uw belangen kan behartigen.’

Deze rubriek gaat over onze rechten en plichten en over notariële zaken, beschreven aan de hand van een concreet voorbeeld.

Uw eigen situatie kan anders zijn dan dit voorbeeld. Leg uw vragen daarom voor aan een notaris of juridisch adviseur.

Op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (www.notaris.nl) vindt u alle informatie over samenlevingscontracten, testamenten en levenstestamenten. Het is aan te bevelen een notaris in te schakelen bij het opstellen van alle hier genoemde akten.

Beeld Shutterstock