Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenLeg uw wensen vast in een testament
nalatenschap

Leg uw wensen vast in een testament

Maandag 21 februari 2022

‘Wensen omtrent uw erfenis? Laat een testament opstellen!’

Peter van Dongen

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld zoals het in de wet standaard is vastgelegd. Als u specifieke ideeën hebt over wat er met uw nalatenschap moet gebeuren, kunt u dat vastleggen in een testament. Oud-notaris Peter van Dongen legt uit welke mogelijkheden er zoal zijn.

image

Meneer en mevrouw Van Beuningen hebben drie kinderen. Ze over-wegen onderscheid te maken in hoeveel ieder van de drie na hun overlijden erft. Ze vragen zich af wat ze – ieder in hun eigen testament – daarover vast kunnen leggen.

Wettelijke verdeling

‘Als er geen testament is, erven de achterblijvende partner en kinderen allemaal een even groot deel van de overledene, waarbij de gehele erfenis in eerste instantie naar de achterblijvende partner gaat. Dat noemen we de wettelijke verdeling’, zegt Peter van Dongen, oud-notaris en lid van de juridische helpdesk van KBO-Brabant. 

Vastleggen in testament

‘Wie iets anders wil met zijn of haar nalatenschap, kan dat in een testament vastleggen. Je kunt bijvoorbeeld één of meer kinderen onterven, zolang er ten minste één kind overblijft voor de wettelijke verdeling. Daarnaast kun je de erfdelen van één of meer kinderen of van de achterblijvende partner vergroten of verkleinen en bijvoorbeeld goede doelen opnemen in je testament.’ Wettelijk is geregeld dat kinderen een vordering houden op de achterblijvende partner – de ‘langstlevende’. Zij kunnen dat erfdeel pas bij overlijden van de langstlevende opeisen.

Opeisbaar

Van Dongen: ‘Je kunt in een testament vastleggen dat de erfdelen van de kinderen eerder opeisbaar zijn, bijvoorbeeld als de langstlevende ouder onder curatele wordt gesteld of naar het verpleeghuis gaat. In dat laatste geval kan zo’n bepaling in het testament aanzienlijk schelen in de eigen bijdrage die hij of zij daar betaalt.’

Rente

Volgens de wet moet de langstlevende de kinderen rente betalen over hun erfdelen als de wettelijke rente hoger is dan 6 procent. In het testament kan een ander rentepercentage worden vastgelegd. Dat kan fiscaal gunstig zijn. Er zijn nog diverse andere mogelijkheden, zegt Van Dongen. ‘Bijvoorbeeld partners van de kinderen uitsluiten van de erfenis, stiefkinderen mee laten delen in de wettelijke verdeling, een voogdijregeling opnemen of een onderbewindstelling over een bepaald erfdeel regelen. Er is kortom van alles mogelijk. Zeker omdat wensen en situaties in de loop van de tijd kunnen veranderen, geldt het algemene advies: laat eens in de vijf jaar bekijken of uw testament nog aansluit bij uw wensen en uw situatie.

KBO-Brabant heeft een eigen juridische helpdesk. Klik hier voor meer informatie.