Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenGeen volledige AOW opgebouwd
Wat kunt u daaraan doen?

Geen volledige AOW opgebouwd

Maandag 27 november 2023

‘U bouwt al AOW op als u nog in de schoolbanken zit, vanaf een jaar of zestien’, vertelt Hans van Dijk, KBO-cliëntondersteuner. ‘Voor ieder jaar dat u in Nederland woont, bouwt u 2 procent AOW op. Zo heeft u na vijftig jaar 100 procent AOW.’

Deze rubriek gaat over onze rechten en plichten en over notariële zaken, beschreven aan de hand van een concreet voorbeeld. Deze keer: wanneer heeft u recht op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen?

Uw eigen situatie kan anders zijn dan dit voorbeeld. Leg uw vragen daarom voor aan een notaris of juridisch adviseur.

‘Maar als u als vluchteling uit Syrië of als Turkse migrant in Nederland komt wonen, dan mist u misschien wel twintig jaar. Want de teller begint te lopen vanaf het moment dat u in Nederland woont. Omdat we hier veel migranten hebben, is daar een regeling voor bedacht. Mensen die niet aan 100 procent AOW komen, kunnen een beroep doen op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Bent u alleenstaand, dan ontvangt u in vergelijking met AOW zo’n honderd euro minder per maand. Als u samenwoont is dat verschil 140 euro per maand.’

‘Let wel, de AIO is een bijstandsuitkering met strenge voorwaarden, zoals een inkomens- en vermogenstoets. Er wordt niet alleen gekeken naar het persoonlijk inkomen, maar ook naar het inkomen van degene met wie u samenwoont. Een alleenstaande mag een vermogen van 7.605 euro hebben. Voor samenwonenden ligt die grens op 15.210 euro. Heeft iemand een eigen huis, dan wordt een waarde van 64.100 euro vrijgelaten. Boven deze grenzen dient u eerst uw vermogen op te maken voordat u recht heeft op de AIO. Bijkomende voorwaarde is dat u niet langer dan dertien weken per jaar in het buitenland vertoeft.’

‘Als u enkel AOW heeft, dan zult u daar vanaf uw 67e mee rond moeten zien te komen. Valt u in een AIO-regeling, dan moet u tot uw overlijden van een bijstandsuitkering leven. Er bestaan allerlei regelingen, zoals bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag. Maar zijn mensen daar voldoende mee bekend? Want het blijkt dat maar liefst 40 procent van de mensen daar geen beroep op doet.’

Beeld AdobeStock