Ga door naar hoofdcontent
Korte berichtenWelkom in ONS Limburg

Welkom in ONS Limburg

Woensdag 1 februari 2023

Hartelijk welkom in ons nieuwe ledenblad: ONS Magazine Limburg. Dit is een van de resultaten van onze samenwerking met KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO-Overijssel en KBO Noord-Holland, na ons besluit om uit de Unie KBO te stappen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de overgang naar dit nieuwe samenwerkingsverband voor onze leden soepel te laten verlopen. Op 9 november kregen we groen licht van de overgrote meerderheid van de Afdelingen tijdens de extra Algemene Vergadering. Dat betekent dat we op 1 januari van start zijn gegaan met onze nieuwe organisatie. We zetten graag op een rij wat dit voor u betekent.

Contributie en dienstverlening

  • De Afdelingen bepalen de hoogte van de contributie.
  • De afdracht aan KBO Limburg voor 2023 bedraagt € 15,12 per lid (was € 18,44 inclusief afdracht aan Unie KBO).
  • Van die € 15,12 is € 8,37 bedoeld voor KBO Limburg en € 6,75 voor het voortzetten van landelijke activiteiten, zoals het magazine, de ledenadministratie, ouderenadvisering, ledenpasjes en informatie-/adviespunt (helpdesk).

Magazine

  • U ontvangt elf keer per jaar ONS Magazine Limburg dat we samen maken met KBO-Brabant, KBO Gelderland en KBO-Overijssel.
  • Dit magazine heeft 56 pagina’s: 48 pagina’s algemene inhoud en 8 met Limburgse inhoud.
  • ONS Magazine Limburg vervangt Ledenmagazine KBO PCOB en het kwartaalblad Senioren Limburg.

Ledenvoordeel

  • Limburgse KBO-leden kunnen in 2023 gebruik blijven maken van de zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea met de vertrouwde collectiviteitsvoordelen.
  • Klanten van Energiebesteding houden hun energiecontract en kunnen later besluiten tot verlenging bij Energiebesteding.
  • De ledenkorting bij de rijbewijskeuring voor 75+ blijft bestaan.
  • Belastingservice vanuit de Afdelingen van KBO Limburg gaat gewoon door.

Belangrijk is dat we elkaar blijven versterken en dat we als KBO Limburg onze zelfstandige positie behouden, inclusief de subsidie, steun en waardering van de Provincie Limburg als erkende maatschappelijke organisatie. Een subsidie die in elk geval tot en met 2024 gegarandeerd is. De naam KBO blijft vooralsnog gehandhaafd, wel heeft KBO Limburg vanaf 1 januari een ander logo, omdat we het logo van KBO PCOB niet meer mogen gebruiken. U vindt het onderaan de colofon.

Beeld: Shutterstock