Ga door naar hoofdcontent

Oproepje

Zaterdag 1 april 2023

Gezocht: medebewoners CPO Buurtvrienden Gaasterland ’s-Hertogenbosch. Wij, 59 tot 70 jaar oud, zijn momenteel met een groep van vijf huishoudens die een CPOwonen gaan realiseren in de wijk Maaspoort in Den Bosch. Dit betekent dat wij samen zeggenschap hebben over de ontwikkeling van 14 tot 16 koopappartementen. Wij willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in goed nabuurschap. Deze vorm van wonen komt nog weinig voor, vandaar dit initiatief. Steekwoorden: zelfstandig wonen, nabuurschap, energie-neutraal, gemeenschappelijke tuin en ontmoetingsruimte, waar wij met elkaar invulling aan geven. We zijn in 2022 gestart met de ontwikkeling en hopen er eind 2025 te gaan wonen. Wij zoeken mensen, jong en oud, die affiniteit hebben met deze manier van leven en actief betrokken willen zijn in het verder ontwikkelen van dit woonproject, met ieder een eigen appartement. Heeft u interesse in dit woonproject? Bel Martie 06-47382056 of Palmyra 06-10144644 of stuur een e-mail naar buurtvriendenDB@gmail.com