Ga door naar hoofdcontent
Korte berichtenEnquête onder Afdelingen KBO Gelderland

Enquête onder Afdelingen KBO Gelderland

Maandag 27 november 2023
Commissie Profilering en Netwerk v.l.n.r.: Hennie ter Bogt, Joke de Coninck, Jan Dirk Focker, Marina Naijen en Willie Vinkenvleugel

Het bestuur van KBO Gelderland wil graag uw mening over een aantal zaken zoals de naam, belangenbehartiging, het faciliteren van Afdelingen en ledenwerving. Daarom is de werkgroep Profilering en netwerk ingesteld, die een enquête houdt onder Afdelingen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van volgend jaar hoort u wat de resultaten zijn. Het verzoek aan de Afdelingsbesturen is de enquête in te vullen en vóór 18 december te retourneren. De enquête richt zich op onze doelen, hoe we deze willen bereiken en welke richting wij ons als ouderenorganisaties op moeten bewegen om aantrekkelijk te blijven voor de achterban. Voor een mogelijk nieuwe naamgeving wordt gevraagd hoe de Afdeling staat tegenover ‘Krachtige Bond voor Ouderen’ (waarbij de bekende merknaam KBO Gelderland behouden blijft) of Senioren Belang Gelderland met nadruk op toegankelijkheid voor alle gezindten.