Ga door naar hoofdcontent
Korte berichtenDuizend jaar geschiedenis in de bodem van de Oostvaardersplassen

Duizend jaar geschiedenis in de bodem van de Oostvaardersplassen

Vrijdag 17 mei 2024

Op 11 april openden gedeputeerde Harold Hofstra en provinciehoofd Staatsbosbeheer Riena Tienkamp de nieuwe tentoonstelling ‘De ondergrond van de Oostvaardersplassen’. De expositie toont een vijf meter lange grondboring, uitgevoerd in de Oostvaardersplassen. Deze boring vertelt het verhaal van dit gebied van 70.000 jaar geleden tot nu. Bezoekers kunnen de tentoonstelling zien in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Kitsweg 1 in Lelystad.

U leest nu een gratis artikel

Wilt u alle artikelen van ONS Magazine lezen? Word dan KBO-lid!

Lid worden

Een grondboring in de Oostvaardersplassen

Het landschap op de plek waar nu de Oostvaardersplassen ligt heeft de afgelopen eeuwen allerlei veranderingen doorgemaakt. Die veranderingen zijn terug te zien in de expositie. De opvolging van verschillende grondlagen laat ons zien welke landschappelijke veranderingen het Oostvaardersplassengebied heeft ondergaan. De specifieke kenmerken van de lagen – zoals de dikte, kleur, korrelgrootte en de resten van planten en schelpen – vertellen onder welke omstandigheden de verschillende bodemlagen zijn gevormd en geven een idee van de ouderdom.

Expositie laat prachtige geschiedenis zien

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Nog te vaak wordt gedacht dat Flevoland nieuw land zonder geschiedenis is, maar de expositie laat juist een prachtige geschiedenis zien van de natuur door de jaren heen. Met deze expositie kun je écht zien hoe dit gebied sinds het verre verleden is veranderd. Ik ben enorm trots dat provincie Flevoland samen met Staatsbosbeheer een stukje geschiedenis beleefbaar maakt voor bezoekers van Nationaal Park Nieuw Land.”

Excursies over de geschiedenis

Later in het jaar kunnen bezoekers een excursie boeken. Tijdens deze excursie leert u meer over de geschiedenis in de Oostvaardersplassen en onder begeleiding van een boswachter loopt u zo het Hollandse Hout in om ter plekke de verschillende lagen in de grond te zien. Houd hiervoor de website van Nationaal Park Nieuwland in de gaten.

Erfgoed in Nationaal Park Nieuw Land

In het provinciale Erfgoedprogramma Erfgoed van de Toekomst geeft provincie Flevoland prioriteit aan het beter begrijpen van ons prehistorisch landschap. Hoe is het ontwikkeld en gebruikt door de jaren heen? Ons erfgoedteam heeft daarom opdracht gegeven aan Archol om de boring (te laten) uitvoeren. De boring is door Fugro gedaan en door landschapsarcheoloog Geuch de Boer beschreven. Staatsbosbeheer heeft vanaf de start van het project belangstelling getoond om de geologische boring voor een bepaalde tijd op te nemen in het bezoekerscentrum, omdat we daarmee samen de lange voorgeschiedenis van Flevoland kunnen vertellen.

Bezoekers kunnen de tentoonstelling zien in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Kitsweg 1 in Lelystad.

Bron: Provincie Flevoland