Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenHuis op naam van de kinderen zetten?

Huis op naam van de kinderen zetten?

Vrijdag 7 april 2023

Scheelt het later erfbelasting als u nu alvast uw woning aan de kinderen verkoopt of schenkt? Vroeger wel, weet oud- notaris Dré Teeuwen. ‘Tussen 1988 en 1997 gold de Wet op de bejaardenoorden. Als mensen in die tijd naar het bejaardenhuis gingen, moesten ze eerst het eigen huis “opeten”. En dat was heel zuur.’

In die tijd was het voor ons notarissen dagelijkse kost om het huis op naam van de kinderen te zetten. Het huis werd aan de kinderen geschonken onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning. Doordat de ouders in het huis bleven wonen, was de waarde van de verkrijging van het huis door de kinderen lager. Want het recht van gebruik en bewoning drukte de waarde. Bovendien kwam de waardevermeerdering van de woning, als de ouders verhuisden naar het bejaardentehuis, belastingvrij bij de kinderen.’

‘Hetzelfde gold als de woning door de ouders aan de kinderen werd verkocht, onder het voorbehoud van het recht van bewoning. Stel, het huis werd in 1992 aan de kinderen verkocht voor 100.000 gulden of geschonken met dezelfde waarde. Bij overlijden van de ouders, als zij op dat moment in het huis woonden, werd het huis bij de kinderen belast voor de erfbelasting, destijds successierechten geheten. Tot 2010 konden de kinderen dan kiezen voor de erfbelasting over de waarde ten tijde van de verkoop/schenking in 1992 of de waarde ten tijde van het overlijden in 2005. U zult begrijpen dat dan de waarde uit 1992 werd gekozen, omdat die lager was en er dus minder erfbelasting betaald moest worden.’

‘Helaas is deze keuzemogelijkheid in 2010 uit de wet gehaald, waardoor het alleen in uitzonderingsgevallen nog voordelig kan zijn om het huis aan de kinderen te verkopen of te schenken. Dat voordeel is er alleen nog als de ouders zeer vermogend zijn en veel spaargeld bezitten. Ouders kunnen het huis overdragen aan de kinderen, en vervolgens huren van de kinderen voor een jaarlijkse huur van 6% van de WOZ-waarde van de woning.’

Op tv Dré Teeuwen en Peter van Dongen geven in ONS Magazine advies over juridische en notariële kwesties. In de aflevering Meldpunt van 6 januari jl. op NPO 2 benadrukken zij het belang van een testament of levenstestament: ‘regel het’!