Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenEen goede gezondheid voor iedereen

Een goede gezondheid voor iedereen

Vrijdag 16 februari 2024

De gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot. Wie hoog opgeleid is, leeft langer dan wie dat niet is. Die gezondheidskloof moet gedicht worden, vinden KBO-Brabant/Zeeland, KBO Limburg en KBO-Overijssel. Samen met vijftig andere organisaties stuurden de samenwerkende KBO’s een brief met aanbevelingen naar het aanstaande kabinet.

U leest nu een gratis artikel

Wilt u alle artikelen van ONS Magazine lezen? Word dan KBO-lid!

Lid worden
Leo Bisschops

Iedereen moet gelijke kansen hebben op een gezond leven. Helaas is dat in Nederland niet het geval; de gezondheidsverschillen zijn groot. Mannen die een hoge opleiding hebben genoten, leven in ons land gemiddeld bijna zes jaar langer dan mannen die laagopgeleid zijn. Bij vrouwen is dat verschil ruim vier jaar. ‘Er moet actie komen om die verschillen in gezondheid kleiner te maken’, stelt Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant/Zeeland. ‘Daarom heb ik heb ik mede namens KBO Limburg en KBO-Overijssel en samen met bijna vijftig andere organisaties een reeks specifieke beleidsmaatregelen opgesteld voor het nieuwe kabinet. Gezamenlijk pleiten we voor het verzekeren van financiële bestaanszekerheid door middel van een toereikend sociaal minimum, voor fors investeren in gezondheidsbevordering en preventie en voor het versterken van de basiszorg in wijken.’

Beroep op de politiek

Het voortouw in de aanbevelingen is genomen door artsenfederatie KNMG. De vijftig medeondertekenaars van de brief aan het aanstaande kabinet komen uit verschillende sectoren, zoals het onderwijs, de lokale overheden, het bedrijfsleven, de zorg en maatschappelijke organisaties. In februari vorig jaar deden de drie KBO’s samen met KNMG en de andere partijen ook al een krachtig beroep op de politiek om weloverwogen beleidsbeslissingen te nemen voor zowel de korte als de lange termijn.

Basiszorg in de wijken

In het pakket beleidsmaatregelen van de brede coalitie staat onder meer dat financiële bestaanszekerheid verzekerd moet zijn door middel van een toereikend sociaal minimum. Daarnaast is een investering nodig van vijf miljard euro in gezondheidsbevordering en preventie. Bovendien is beleid vereist voor het aanpakken van de woningnood en om de basiszorg in wijken te versterken. De samenwerkende KBO’s stellen voor om brede centra op te richten in buurten en wijken waarin zowel professionals uit het sociaal domein als de gezondheidszorg werkzaam zijn. Daarbij moet ook de informele zorg betrokken worden.

Voor alle Nederlanders

De gezamenlijke KBO’s bevelen ook de benoeming van een regeringscommissaris preventie/gezondheid aan, zoals ook een regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag is aangesteld. De vijftig organisaties vinden dat nú investeren in preventie en gezondheidsbevordering ervoor zorgt dat de volksgezondheid op de lange termijn verbetert, wat uiteindelijk ook financieel goed zal uitpakken. Als het nieuwe kabinet structurele veranderingen doorvoert, komt dat de gezondheid van alle Nederlanders ten goede. De gezondheidskloof kan en moet gedicht worden, benadrukken artsenfederatie KNMG en de medeondertekenaars, waaronder naast KBO-Brabant/Zeeland, KBO Limburg en KBO-Overijssel ook zorgverzekeraars VGZ en CZ, VNG, KWF, RadboudUMC, Erasmus Universiteit, GGD Nederland en ActiZ.

Tekst: Adri van Esch – Foto: Shutterstock