Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenDe notaris en de vaktermen die hij gebruikt
notaris

De notaris en de vaktermen die hij gebruikt

Maandag 27 juni 2022

Wat zijn de belangrijkste vaktermen van de notaris?

De meeste mensen komen niet heel vaak bij de notaris. De keren dat u bij de notaris bent, hoort u waarschijnlijk nogal wat vaktermen, die bijvoorbeeld te maken hebben met een erfenis. We zetten de belangrijkste op een rij.

image

Erflater

Volgens de notaris is een erflater de persoon die is overleden en een erfenis nalaat. Een erfenis bestaat uit het geld, de spullen én de schulden die de overledene had. Als de overledene een vrouw was, is het gebruikelijk om te spreken van ‘erflaatster’.

Erfgenaam

Iedere erflater heeft erfgenamen: personen of soms instellingen die recht hebben op (een deel van) de erfenis. Wie de erfgenamen zijn, wordt bepaald door de wet en door het testament van de overledene. De meest voorkomende erfgenamen zijn echtgenoot, geregistreerde partner en/of kinderen.

Zuiver aanvaarden

Als u als erfgenaam een erfenis zuiver aanvaardt, dan erft u – samen met eventuele andere erfgenamen – alle bezittingen en schulden van de overledene. Voordat u kiest voor zuivere aanvaarding, is het dus belangrijk te weten of de overledene schulden had. Als dat het geval is, kunt u de erfenis beter beneficiair aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden

Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, aanvaardt u de erfenis, maar bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Dit is iets omslachtiger dan zuiver aanvaarden en brengt wat kosten met zich mee, maar is wel een veilige keuze als u niet zeker weet of de overledene schulden nalaat. Soms bent u verplicht tot beneficiaire aanvaarding, bijvoorbeeld als er minderjarige erfgenamen zijn. De notaris zal u dit toelichten.

Verschillende executeurs

Het is verstandig om in uw testament een executeur op te nemen. De executeur regelt de erfenis namens de erfgenamen. Meestal zorgt hij of zij ervoor dat de erfgenamen de erfenis samen kunnen verdelen. Hij of zij kan zelf een van de erfgenamen zijn, maar dat hoeft niet. Alleen een zogeheten drie-sterren-executeur mag een nalatenschap afwikkelen. Deze executeur wordt ook wel de ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’ genoemd. Een één-ster-executeur (‘uitvaartexecuteur’) mag alleen de uitvaart regelen; de twee-sterren-executeur heeft de taak de nalatenschap te beheren en eventuele schulden te voldoen.

KBO-Brabant heeft een eigen juridische helpdesk. Klik hier voor meer informatie.