Ga door naar hoofdcontent
Korte berichtenVerplicht per e-mail?

Verplicht per e-mail?

Vrijdag 30 juni 2023
 class=

Een KBO-lid uit Waalwijk wilde een parkeerontheffing aanvragen en was daarbij verplicht om een e-mailadres op te geven. Anders werd de aanvraag niet in behandeling genomen. Maar mag de gemeente dit eigenlijk wel verplichtstellen?

Het antwoord is: nee, dat mag niet zomaar. Een verplichting om elektronisch te communiceren (dus via een e-mailadres), kan alleen aan de burger worden opgelegd als hiervoor een uitdrukkelijke wettelijke bepaling bestaat. Dat kan ook een gemeentelijke verordening zijn. Het bestuursorgaan moet vooraf beoordelen voor welke doelgroep de elektronische weg verplicht wordt gesteld. Bij de Wmo zal daar, gelet op de doelgroep, niet snel voor gekozen kunnen worden. In de Verordening parkeerbelastingen Waalwijk 2023 is geen verplichting opgenomen om uitsluitend de elektronische weg te bewandelen bij het aanvragen van een parkeervergunning of -ontheffing.

Beeld: Shutterstock