Ga door naar hoofdcontent
Korte berichtenOproepje: Gedicht gezocht

Oproepje: Gedicht gezocht

Woensdag 1 maart 2023

KBO-lid Chris van Gool uit Breda is al jaren op zoek naar de naam en het vervolg van dit Roomse gedicht. Mogelijk is de titel De kleine misdienaar of De droom van de kleine misdienaar. Wellicht kent u dit gedicht en kunt u helpen. Stuur dan een e-mail naar redactie@onsmagazine.nl of bel naar (073) 644 40 66.

Heilige Petrus, doe eens open Zo sprak Anton in zijn droom Toen hij aan de poort des hemels Klopte zonder angst of schroom.

Hij had eerst zijn best rood toogje En pantoffels aangedaan Want zo dacht de kleine deugniet, Zo mag ik wel binnengaan.

En daar kwam de H. Petrus Haastig met zijn sleutels aan Maar wat wilt gij toch mijn kleine, Wilt gij soms de Hemel in? Alstublieft was toen het antwoord. Oh daarin heb ik zo’n zin.

Maar dat gaat zo maar niet mijn kleine Ik moet eerst eens even zien wat uw goede heilige engel mij voor deugden aan kan bien…

Beeld: Shutterstock