Ga door naar hoofdcontent
Korte berichtenDrukke tijden voor KBO Limburg

Drukke tijden voor KBO Limburg

Vrijdag 12 april 2024

Het voorjaar is altijd een intensieve periode voor KBO Limburg. We zijn dan, naast onze normale inzet voor onze afdelingen en leden, druk bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering met de besturen van de afdelingen. Altijd een bijzondere dag van ontmoeting én discussie met elkaar!

Op 18 juni is die Algemene vergadering. Elke lokale KBO-afdeling is uitgenodigd om met 2 afgevaardigden aanwezig te zijn en mee te stemmen over onze toekomst. Een maand van tevoren ontvangen onze afdelingsbesturen de vergaderstukken. En dat zijn er heel wat! We gaan er vooraf ook samen over in gesprek met de afdelingen tijdens de gebruikelijke regioronde voor de Algemene Vergadering. Dit jaar zijn er een aantal bijzondere vergaderpunten. Zo gaan we met de afdelingen in gesprek over de organisatie van de regio’s, over de vormen van lidmaatschap en vooral ook over de toekomst. We willen namelijk graag een vernieuwingsslag maken binnen de KBO. Nog veel duidelijker laten zien dat we ertoe doen binnen onze samenleving als senioren. Daarbij hebben we ook een speciale Task Force voor in het leven geroepen. Die bestaat uit mensen die graag met ons mee willen denken over deze vernieuwingsslag. Als daar meer over bekend is, delen we dat graag met u.

U leest nu een gratis artikel

Wilt u alle artikelen van ONS Magazine lezen? Word dan KBO-lid!

Lid worden

Beleidsplan 2025-207

Tijdens de AV moet ook het beleidsplan voor de komende jaren worden vastgesteld. Daarin krijgt die vernieuwingsslag een prominente plaats. Maar we moeten daarin ook naar de provincie toe aangeven hoe wij als KBO bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de provincie. Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten is ambitieus en daagt de Maatschappelijke Organisaties in Limburg uit om hierin hun bijdrage te leveren. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de KBO en we gaan die uitdaging graag aan.

En dan zijn er de vaste vergaderpunten, zoals de Jaarrekening 2023 en de Begroting 2024, het Jaaroverzicht 2023 en het Activiteitenplan 2025. In de middag gaan we ook samen met de afdelingen naar de toekomst kijken. Wat vinden we belangrijk, hoe gaan we het aanpakken en waar willen we over een jaar staan met de KBO? Het belooft ook dit jaar een boeiende dag te worden.